Błąd 500 pod PHP 7.x PHP-FPM

Kiedy dodałem nową wersję PHP 7.1 do już istniejącej PHP 7.0 z repozytorium Ondrej Sury, na niektórych stronach zaczął pojawiać się błąd 500. Po dłuższej analizie problemu błąd ten udało mi się rozwiązać niejako połowicznie, tzn. że czasami dalej on się pojawia po restarcie systemu ale po kolei.

  • Zaloguj się jako root na swój serwer i wyedytuj plik php.ini dla PHP-FPM (na ubuntu znajduje się on w katalogu fpm), zarówno dla PHP 7.1 jak i PHP 7.0
  • odkomentuj opcache.enable=0
  • zmień opcache.enable=0 na opcache.enable=1
  • zapisz plik
  • przeładuj usługi php7.0-fpm, php7.0-fpm.service, php7.1-fpm, php7.1-fpm.service

Błąd 500 nie powinien się już pojawiać i strony powinny zacząć działać

Napisałem na początku, że czasami po restarcie serwera błąd dalej się pojawia. Rozwiązaniem jest ponowny restart wymienionych usług php7.0-fpm, php7.0-fpm.service, php7.1-fpm, php7.1-fpm.service. Jest to może trochę problematyczne i nie do końca rozwiązuje problem, jednak działa.

Dodaj komentarz

one × three =