C++ biblioteka conio.h pod linuksem

Ucząc się programowania w c++ pod linuksem, bardzo szybko możemy napotkać pewien problem, a jest nim brak conio.h w naszym systemie linuksowym. Cóż więc zrobić jeśli programy wymagające tej biblioteki nie chcą nam sie kompilować? Rozwiązaniem problemu jest dołączenie zamiennika, jakim jest biblioteka gconio.h. Bibliotekę można pobrać stąd biblioteka gconio.h

Z góry zaznaczam, że nie ja jestem autorem tej biblioteki. Autorami są Wence Van der Meersch & Filip Duyck. Jak dołączyć tą bibliotekę do naszego programu?, a no nic prostrzego. Przekopiuj plik do katalogu /home/twoja_nazwa_uzytkownika/ i dołącz tą bibliotekę do swojego programu poprzez

#include </home/twoja_nazwa_uzytkownika/gconio.h>

od tej pory Twoje programy wymagające tej biblioteji powinny się już kompilować i możesz się cieszyć używaniem np. funkcji getch() 🙂

Dodaj komentarz

3 × 5 =