Cache w przeglądarce magiczne reguły

Posiadając własną stronę internetową często jesteśmy zmuszeni ją zoptymalizować, aby wczytywała się szybciej i aby oszczędzić zasoby serwera. Jednym ze sposobów takiej optymalizacji strony jest jej cachowanie i o ile w takich CMS jak np. Joomla, czy WordPress można zainstalować wtyczkę cachującą jak np. W3 TotalCache, to wyniki często nie są w pełni zadowalające. Ręczne ustawienie reguł dla mod_expires także może nie przynieść nam zamierzonych rezultatów. Co jeszcze więc możemy zrobić?

Jeśli posiadasz własny serwer jak np. VPS, sprawdź w pierwszej kolejności, czy masz włączony moduł Apache mod_headers, w przypadku kont hostingowych ten moduł powinien być już włączony u Twojego hostingodawcy. Następnie w pliku .htaccess zamieść poniższy kod (na serwerze VPS dodaj najlepiej wpis bezpośrednio do pliku konfiguracyjnego Apache /etc/apache2/apache2.conf)

<FilesMatch "\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|swf)$">

Header set Cache-Control “max-age=3024000, public”

</FilesMatch>

<FilesMatch “\.(css|js)$”>

Header set Cache-Control “max-age=3024000, private”

</FilesMatch>

<FilesMatch “.(eot|ttf|otf|woff)”>

Header set Access-Control-Allow-Origin “*”

</FilesMatch>

oraz zrestartuj serwer www. U mnie jedna ze stron opartych na WP, na home.pl wczytuje się prawie dwa razy szybciej po ustawieniu deklaracji wieku dla nagłówków określonych w tych regułach plików, pomimo że ta strona miała już wcześniej zainstalowaną i skonfigurowaną wtyczkę w3 TotalCache.

Dodaj komentarz

two + twelve =