Jak napisać maila po angielsku na maturze? Przykłady i wskazówki

Jak napisać maila po angielsku na maturze? Przykłady i wskazówki
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz23 czerwca 2024 | 6 min

Mail po angielsku matura jest jednym z kluczowych elementów egzaminu dojrzałości z języka angielskiego. Umiejętność stworzenia zwięzłego, profesjonalnego oraz zgodnego z wytycznymi e-maila może mieć ogromny wpływ na ogólny wynik tej części egzaminu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak napisać maila po angielsku na maturze, omówimy przykłady, wskazówki i najlepsze praktyki, które pomogą Ci osiągnąć maksymalny sukces.

Kluczowe wnioski:
 • Zwróć uwagę na formalność i styl języka, dostosowując je do kontekstu sytuacyjnego maila.
 • Upewnij się, że Twój mail zawiera wszystkie wymagane elementy strukturalne, takie jak odpowiedni nagłówek, inicjał i formuła zamykająca.
 • Skup się na jasnym i precyzyjnym przekazie informacji, unikając dygresji.
 • Zadbaj o bezbłędną pisownię, interpunkcję oraz poprawność gramatyczną.
 • Dobrze przyswój sobie typowe zwroty i wyrażenia używane w korespondencji mailowej po angielsku.

Kryteria oceny maila po angielsku na maturze

Pisanie maila po angielsku na maturze to zadanie, które wymaga od zdającego nie tylko znajomości języka, ale także zrozumienia formalnych wytycznych egzaminu. Egzaminatorzy oceniają przede wszystkim treść, formę oraz poprawność językową stworzonego przez ucznia e-maila. Ważne jest, aby maksymalnie dopasować swoją pracę do oczekiwań zawartych w poleceniu.

Kluczowym kryterium jest realizacja wszystkich wymaganych funkcji komunikacyjnych, czyli przekazanie w treści maila kompletnych i istotnych informacji. Będzie to miało największy wpływ na ocenę końcową. Równie ważna jest jednak forma i styl wypowiedzi. Jak napisać maila po angielsku na maturze? Musisz pamiętać o zachowaniu odpowiedniego rejestru językowego, czyli stosownym poziomie formalności.

Poprawność językowa to kolejny istotny czynnik branym pod uwagę podczas oceny. Obejmuje ona zarówno poprawną strukturę zdań, dobór słownictwa, jak i znajomość zasad gramatyki i ortografii języka angielskiego. Ponadto, egzaminatorzy zwracają uwagę na spójność, logikę oraz przejrzystość całego tekstu.

Przestrzeganie limitu wyrazowego to ostatnie kluczowe kryterium, które należy wziąć pod uwagę podczas pisania maila po angielsku na maturze. Ważne jest, aby nie przekroczyć wyznaczonego maksymalnego limitu słów, ale jednocześnie w pełni zrealizować wszystkie wymagane funkcje komunikacyjne.

Typowe błędy i pułapki w mailach po angielsku na maturze

Pisanie maila po angielsku na maturze może wydawać się stosunkowo prostym zadaniem, jednak wielu uczniów popełnia te same, typowe błędy. Pierwszą i najczęstszą pułapką jest niezachowanie odpowiedniego rejestru językowego. Zbyt potoczny lub wręcz kolokwialny styl wypowiedzi jest nie na miejscu w formalnej korespondencji i z pewnością zostanie negatywnie oceniony.

Innym częstym problemem jest niepełna realizacja wszystkich wymaganych funkcji komunikacyjnych. Uczniowie koncentrują się na jednym aspekcie e-maila, zapominając o przekazaniu innych istotnych informacji. Prowadzi to do niekompletnej i niespójnej treści, co znacząco obniża ocenę.

Wiele błędów wynika także z niedostatecznej znajomości struktur gramatycznych i słownictwa charakterystycznego dla korespondencji mailowej w języku angielskim. Zła kompozycja, powtórzenia, nieodpowiednie zwroty grzecznościowe czy błędy ortograficzne potrafią zepsuć nawet dobrze napisany merytorycznie e-mail.

Ostatnią z najczęstszych pułapek jest nieprzestrzeganie limitu wyrazowego. Zarówno zbyt krótkie, jak i zbyt długie wypowiedzi są traktowane jako niezgodne z poleceniem i karane obniżeniem punktacji.

 • Niezachowanie odpowiedniego rejestru językowego i stylu formalnego.
 • Niepełna realizacja wszystkich wymaganych funkcji komunikacyjnych.
 • Błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne.
 • Źle skomponowana struktura e-maila i brak spójności tekstu.
 • Nieprzestrzeganie limitu wyrazowego.

Czytaj więcej: Karta wzorów z matematyki - niezbędnik maturzysty do egzaminu

Przykładowy e-mail po angielsku odpowiadający wymaganiom matury

Najlepszym sposobem na zobrazowanie, jak napisać maila po angielsku na maturze, spełniającego wszystkie kryteria egzaminacyjne, jest podanie przykładowego e-maila. Poniżej znajdziesz wzór korespondencji mailowej napisanej według wytycznych matury z języka angielskiego:

Subject: A complaint about a faulty smartphone

Dear Sir/Madam,

I am writing to express my dissatisfaction with the Omega 5 smartphone I purchased from your company three months ago. Unfortunately, the device has developed several significant faults that severely impair its functionality.

To begin with, the touchscreen has become extremely unresponsive, making it challenging to navigate and operate the phone effectively. Furthermore, the battery life has drastically declined, lasting only a few hours on a single charge despite my minimal usage. Lastly, the camera application frequently crashes, preventing me from capturing photos or videos.

Given that the smartphone is still under warranty, I kindly request a replacement unit or a full refund. I have enclosed a copy of the purchase receipt for your reference.

I look forward to your prompt resolution of this matter. Please let me know if you require any additional information.

Yours faithfully,

[Your name]

Ten przykładowy mail po angielsku na maturze zawiera wszystkie niezbędne elementy, takie jak odpowiedni nagłówek, zwrot grzecznościowy na początku i końcu, a także precyzyjne opisanie problemu i oczekiwane rozwiązanie. Dodatkowo, zachowany jest formalny i uprzejmy ton wypowiedzi oraz poprawność językowa i stylistyczna. Liczba wyrazów mieści się w typowym limicie wyrazowym dla tego typu zadania na maturze.

Istotne elementy maila angielskiego na maturę

Zdjęcie Jak napisać maila po angielsku na maturze? Przykłady i wskazówki

Pisząc mail po angielsku na maturze, musisz zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej struktury i uwzględnienie wszystkich niezbędnych elementów charakterystycznych dla formalnej korespondencji mailowej. Oto najważniejsze z nich:

Po pierwsze, każdy mail powinien rozpoczynać się od właściwego nagłówka informującego o temacie wiadomości (temat przedstawiony w poleceniu). Następnie, po zwrocie grzecznościowym typu "Dear Sir/Madam", należy przejść do zasadniczej treści.

W kolejnych akapitach powinny znaleźć się rozwinięcia wszystkich wymaganych funkcji komunikacyjnych, np. wyjaśnienie problemu, opisanie sytuacji, uzasadnienie prośby lub skargi itp. Istotne jest przedstawienie pełnych i logicznych argumentów w kulturalny i uprzejmy sposób.

Na zakończenie powinno znaleźć się zwięzłe podsumowanie i wyraźnie sformułowane żądanie lub oczekiwanie względem adresata. Całość należy zamknąć stosowną formułą grzecznościową, np. "Yours faithfully" czy "Best regards".

Podsumowanie

Skuteczne napisanie maila po angielsku na maturze wymaga nie tylko solidnej znajomości języka, ale także zrozumienia formalnych wytycznych egzaminu. Kluczem jest dopasowanie stylu, struktury i treści do oczekiwań egzaminatorów. Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniego poziomu formalności, kompletnej realizacji funkcji komunikacyjnych oraz bezbłędnej poprawności językowej.

Opanowanie zasad dotyczących tego, jak napisać maila po angielsku na maturze, pozwoli Ci przedstawić profesjonalną i przekonującą korespondencję. Stosuj się do przedstawionych wskazówek i zwróć szczególną uwagę na typowe pułapki. Z pewnością pomoże Ci to uzyskać doskonały wynik tej części egzaminu dojrzałości.

5 Podobnych Artykułów

 1. Przygotowanie do ustnej matury z angielskiego: Sprawdź ćwiczenia
 2. Jak wybrać odpowiednią szkołę dla swojego dziecka? Porady ekspertów
 3. Kluczowe elementy struktury strony dla maksymalizacji SEO
 4. Licznik wakacji: ile dni pozostało do wymarzonego urlopu?
 5. Czym różniła się szkoła dawniej od współczesnej edukacji? Porównanie
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz

Jako założyciel portalu edukacyjnego i z zamiłowania nauczyciel, od ponad dwóch dekad jestem zanurzony w świat nauki, odkrywając i dzieląc się wiedzą na temat edukacji szkolnej. Moje doświadczenie jako pedagog i ciągłe dążenie do rozwoju osobistego pozwoliło mi zgłębić techniki nauczania, które motywują i inspirują młodych umysłów. Na moim portalu staram się przekazywać kompleksowe, łatwo dostępne i angażujące zasoby edukacyjne, które wspierają zarówno uczniów, jak i nauczycieli w ich codziennych edukacyjnych wyzwaniach. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły