Jak rekrutować na studia: Zdobądź wymarzone miejsce na kierunku

Jak rekrutować na studia: Zdobądź wymarzone miejsce na kierunku
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz24.02.2024 | 7 min.

Jak rekrutować na studia to kluczowe pytanie, z którym mierzy się wielu maturzystów i abiturientów. Proces rekrutacji na wymarzony kierunek studiów może wydawać się skomplikowany i przytłaczający. W niniejszym artykule przybliżymy krok po kroku, jak przygotować się do rekrutacji, aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia.

Kluczowe wnioski:
 • Zapoznaj się dokładnie z kryteriami rekrutacji na interesujący Cię kierunek studiów.
 • Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty i upewnij się, że są poprawne.
 • Wypełnij dokładnie i bez błędów podanie o przyjęcie na studia.
 • Śledź na bieżąco postępy rekrutacji, sprawdzając je online.
 • Jeśli nie dostaniesz się za pierwszym razem, spróbuj ponownie za rok lub na innym kierunku.

Rekrutacja na studia krok po kroku

Rekrutacja na wymarzone studia to dla wielu maturzystów stresujący okres. Żeby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wybrany kierunek, warto zaplanować poszczególne kroki rekrutacji i sumiennie je realizować.

Przede wszystkim należy dokładnie sprawdzić kryteria rekrutacji obowiązujące na interesujących nas studiach. Są one zazwyczaj dostępne na stronach internetowych poszczególnych wydziałów lub w systemach rekrutacyjnych uczelni.

Kolejny krok to zebranie odpowiednich dokumentów - świadectwa dojrzałości, zaświadczeń o dodatkowych osiągnięciach, itp. Trzeba pamiętać, żeby wszystkie dokumenty były wystawione prawidłowo i zgodnie z wymaganiami uczelni.

Mając komplet poprawnych dokumentów, można przystąpić do wypełnienia i złożenia podania o przyjęcie na studia. To kluczowy element procesu rekrutacji, od którego zależy, czy zostaniemy zakwalifikowani, czy nie.

Jak wypełnić podanie o przyjęcie na studia

Podanie należy wypełnić bardzo starannie, sprawdzając kilka razy wszystkie wpisane informacje. Błędy i braki w podaniu mogą skutkować jego odrzuceniem.

W podaniu trzeba podać swoje dane osobowe, wyniki matury, informacje o zdanych egzaminach dodatkowych, znajomości języków obcych i innych osiągnięciach istotnych w procesie rekrutacji.

Większość uczelni udostępnia formularze podań online. Warto korzystać z tej opcji, bo ułatwia ona śledzenie postępów rekrutacji.

Jak przygotować dokumenty na studia

Przygotowanie dokumentów na potrzeby rekrutacji jest kluczowe. Bez kompletu wymaganych zaświadczeń i świadectw nasze podanie może zostać odrzucone lub nie uzyskać maksymalnej liczby punktów.

Podstawowym dokumentem jest oczywiście świadectwo dojrzałości (matura). Musi być ono wydane przez uprawnioną jednostkę i zawierać pieczęć urzędową. Kopie świadectw dojrzałości nie są honorowane.

Kolejne dokumenty to m.in. zaświadczenia o znajomości języków obcych (certyfikaty językowe), dyplomy potwierdzające dodatkowe osiągnięcia (artystyczne, sportowe itp.), zaświadczenia lekarskie. Dokumenty te również muszą być oryginalne lub poświadczone notarialnie.

Upewnij się, że wszelkie kopie dokumentów zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważniony organ (np. notariusza). Tylko wtedy będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Oprócz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań rekrutacyjnych, możemy dołączyć także list motywacyjny i CV, jeśli takiej możliwości dopuszczają zasady rekrutacji na danym kierunku.

Czytaj więcej:Jak napisać odwołanie na studia: Krok po kroku przewodnik

Kryteria rekrutacji na wymarzony kierunek

Aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie na wymarzone studia, należy precyzyjnie określić, jakie są kryteria rekrutacji na dany kierunek oraz jak przebiega proces kwalifikacji kandydatów.

Kryteria rekrutacji na studia dzielą się zasadniczo na:

 • obowiązkowe (wynikające z przepisów, jak np. zdanie matury)
 • dodatkowe (ustalane przez uczelnie, np. rozmowa kwalifikacyjna, egzaminy wstępne)
Kryterium rekrutacji Liczba możliwych do uzyskania punktów
Wynik matury z języka polskiego 50 pkt
Wynik matury z matematyki 50 pkt
Rozmowa kwalifikacyjna 50 pkt

Ilość możliwych do zdobycia punktów za poszczególne kryteria decyduje o szansach kandydata na przyjęcie. Dlatego tak ważne jest poznanie zasad punktacji.

Jak przebiega proces rekrutacji?

Sam proces rekrutacji na studia wygląda zwykle następująco:

 1. Złożenie przez kandydata kompletu dokumentów.
 2. Weryfikacja dokumentów przez uczelnię.
 3. Przeprowadzenie egzaminów lub rozmów kwalifikacyjnych.
 4. Ogłoszenie list rankingowych z wynikami rekrutacji.

Po każdym etapie tego procesu warto sprawdzać jego postępy w systemie rekrutacyjnym uczelni.

Zasady rekrutacji na polskich uczelniach

Zdjęcie Jak rekrutować na studia: Zdobądź wymarzone miejsce na kierunku

Rekrutacja na studia w Polsce odbywa się na podstawie zasad określonych przepisami prawa oraz ustalanych indywidualnie przez poszczególne uczelnie.

Do podstawowych aktów prawnych regulujących rekrutację na studia należą m.in.:

 • Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie podejmowania studiów
 • Zarządzenia rektorów uczelni

Z kolei do najważniejszych zasad rekrutacji ustalanych przez same uczelnie należą m.in.:

 • terminy rekrutacji (sezony, daty)
 • limity przyjęć na poszczególne kierunki
 • szczegółowe kryteria rekrutacji
 • zasady przeprowadzania egzaminów lub rozmów kwalifikacyjnych

Warto zapoznać się dokładnie ze wszystkimi zasadami obowiązującymi w uczelni/na wydziale, na którym chcemy studiować.

Jak sprawdzić postępy rekrutacji online

Obecnie większość polskich uczelni udostępnia kandydatom możliwość bieżącego monitorowania przebiegu rekrutacji za pomocą systemów elektronicznych.

Dzięki nim możemy sprawdzać m.in.:

 • czy nasze dokumenty zostały poprawnie zweryfikowane i zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji
 • ile punktów uzyskaliśmy za poszczególne kryteria rekrutacji
 • naszą aktualną pozycję na liście rankingowej kandydatów

Monitoring postępów rekrutacji online pozwala na bieżąco śledzić własne szanse dostania się na studia i odpowiednio wcześnie zareagować, gdyby coś poszło nie tak.

Kiedy i jak wypełniać podanie na studia

Podanie o przyjęcie na studia jest kluczowym dokumentem decydującym o powodzeniu rekrutacji. Warto wiedzieć, kiedy i jak je składać, aby mieć pewność, że zostanie poprawnie zweryfikowane.

Termin

Podania na studia pierwszego stopnia (licencjackie/inżynierskie) składa się zazwyczaj od czerwca do lipca (rekrutacja letnia) lub we wrześniu (rekrutacja zimowa).

Na studia drugiego stopnia (magisterskie) terminy są zbliżone, przy czym rekrutacja zimowa jest częściej spotykana.

Forma i sposób złożenia

Obecnie podania na studia składa się przede wszystkim drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemów internetowych uczelni. Dużym ułatwieniem jest możliwość monitorowania stanu podania online.

W niektórych przypadkach wymagane lub dopuszczalne jest jednak także złożenie papierowej wersji podania wraz z załącznikami bezpośrednio w uczelni lub przesłanie pocztą (z dowodem nadania).

Co zrobić, gdy nie dostało się na studia

Odrzucenie podania o przyjęcie na studia może być bolesnym doświadczeniem. Jednak zanim się załamiemy, warto przeanalizować zaistniałą sytuację i rozważyć dostępne opcje.

Możliwe scenariusze po odrzuceniu na pierwszym wyborze studiów:

 • odwołanie się od decyzji uczelni (jeśli istnieją ku temu podstawy)
 • aplikowanie na ten sam kierunek na innej uczelni
 • zmiana planów i wybór innego kierunku studiów
 • odpoczynek od nauki i ponowna próba za rok

Niezależnie od obranej ścieżki, warto wyciągnąć wnioski z pierwszej próby dostania się na studia i za rok lepiej się do niej przygotować.

Podsumowanie

Rekrutacja na studia to proces, który może przytłaczać, ale przy odrobinie zaangażowania i zaplanowaniu kolejnych kroków można go przejść sprawnie i skutecznie. Najważniejsze jest, aby zweryfikować wymagania rekrutacyjne na interesującym kierunku, przygotować komplet poprawnych dokumentów i wypełnić podanie bez błędów. Monitoring postępów rekrutacji online pozwala na bieżąco reagować. Jeśli za pierwszym razem się nie uda, warto wyciągnąć wnioski i spróbować ponownie za rok, z większym doświadczeniem.

Zaprezentowane wskazówki krok po kroku pokazują, jak skutecznie zaplanować rekrutację na upragnione studia marzeń. Przy ich zastosowaniu z pewnością zwiększą Państwa szanse na zdobycie wymarzonego miejsca na wybranym kierunku.

Najczęściej zadawane pytania

Podstawowymi dokumentami potrzebnymi w rekrutacji są: świadectwo dojrzałości (matura), zaświadczenia o znajomości języków obcych i innych dodatkowych umiejętnościach oraz w niektórych przypadkach zaświadczenie lekarskie. Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne lub poświadczone notarialnie.

Szczegółowe informacje o kryteriach rekrutacji (wymagane dokumenty, zasady punktacji itd.) są podawane w internetowych systemach rekrutacyjnych poszczególnych wydziałów uczelni lub na stronach internetowych wydziałów.

Postępy rekrutacji można na bieżąco monitorować po zalogowaniu do systemów internetowych uczelni udostępnianych kandydatom. Pokazują one m.in. przyznane punkty i pozycję na liście rankingowej.

Podstawowe terminy rekrutacji na studia licencjackie to lipiec-sierpień (rekrutacja letnia) oraz wrzesień-październik (rekrutacja zimowa). Warto sprawdzać dokładne ramy czasowe obowiązujące w danej uczelni.

W rekrutacji zimowej jest zazwyczaj mniejsza konkurencja niż letniej, więc szanse mogą być większe. Trzeba jednak pamiętać, że liczba wolnych miejsc także jest mniejsza, bo część została już zapełniona wcześniej.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Notatki do "Antygony" - Pełen przegląd treści i kluczowych wątków
 2. Jak napisać dobrą rozprawkę na temat "Małego Księcia"?
 3. Motywy w "Dziadach cz. III": główne tematy i analiza
 4. Jak napisać dedykację w książce? Praktyczne wskazówki i inspiracje
 5. Kartki na dzień edukacji narodowej: Doceniaj trud pracy nauczycieli
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz

Jako założyciel portalu edukacyjnego i z zamiłowania nauczyciel, od ponad dwóch dekad jestem zanurzony w świat nauki, odkrywając i dzieląc się wiedzą na temat edukacji szkolnej. Moje doświadczenie jako pedagog i ciągłe dążenie do rozwoju osobistego pozwoliło mi zgłębić techniki nauczania, które motywują i inspirują młodych umysłów. Na moim portalu staram się przekazywać kompleksowe, łatwo dostępne i angażujące zasoby edukacyjne, które wspierają zarówno uczniów, jak i nauczycieli w ich codziennych edukacyjnych wyzwaniach. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły