Jak wygląda matura z informatyki? Odpowiedzi i przykładowe zadania!

Jak wygląda matura z informatyki? Odpowiedzi i przykładowe zadania!
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz25 lutego 2024 | 7 min

Matura z informatyki arkusz to egzamin, który sprawdza wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Wielu maturzystów zastanawia się, jak wygląda ta matura, jakie pytania się na niej pojawiają i jak się do niej przygotować. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania dotyczące matury z informatyki oraz przykładowe zadania.

Kluczowe wnioski:
 • Matura z informatyki składa się z części pisemnej i ustnej sprawdzających zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne.
 • W części pisemnej pojawiają się pytania z obszarów m.in. algorytmiki, programowania i technik informacyjno-komunikacyjnych.
 • Egzamin ustny weryfikuje umiejętność rozwiązywania problemów i prezentowania własnych projektów związanych z technologiami informacyjnymi.
 • Warto rozwiązywać jak najwięcej przykładowych arkuszy i zadań, aby dobrze przygotować się do matury z informatyki.
 • Dobre przygotowanie daje szansę na uzyskanie wysokiego wyniku z tego przedmiotu dodatkowego.

Matura z informatyki arkusz - zadania i odpowiedzi

Jak wygląda matura z informatyki i jakiego rodzaju zadania się na niej pojawiają? Przede wszystkim egzamin ten dzieli się na część pisemną i ustną. W części pisemnej znajdziemy zarówno pytania teoretyczne, jak i zadania praktyczne z obszarów takich jak: algorytmika i programowanie, techniki informacyjno-komunikacyjne czy rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera.

W zadaniach zamkniętych typu prawda/fałsz lub wielokrotnego wyboru sprawdzana jest nasza znajomość pojęć informatycznych, budowy komputera, sieci komputerowych, systemów operacyjnych itp. Natomiast w zadaniach otwartych musimy napisać algorytm, program komputerowy lub znaleźć błąd w podanym kodzie źródłowym. Te drugie wymagają większych umiejętności praktycznych.

Zadania na maturze z informatyki bywają dość zróżnicowane, ale zawsze dotyczą aktualnej wiedzy z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Niektóre arkusze egzaminacyjne zawierają tylko pytania teoretyczne, na innych przeważają zadania praktyczne z programowania. Dlatego warto zapoznać się z jak największą liczbą przykładowych arkuszy maturalnych z informatyki, aby mieć wyobrażenie na temat jego zakresu i poziomu trudności.

Arkusze maturalne na poziomie rozszerzonym

Osoby, które wybrały informatykę jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, powinny spodziewać się trudniejszych zadań wymagających większej wiedzy specjalistycznej i zaawansowanych umiejętności praktycznych. Przykładowe arkusze dla poziomu rozszerzonego zawierają często zadania z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia i edycji grafiki komputerowej, pracy w chmurze czy programowania internetowych baz danych.

Matura z informatyki arkusz - przykładowe pytania z arkuszy

Aby dobrze zapoznać się z typami zadań, jakie mogą pojawić się na maturze, warto przeanalizować przykładowe pytania i zadania z różnych obszarów informatyki zaczerpnięte z arkuszy egzaminacyjnych. Poniżej prezentujemy wybrane przykłady pytań, z którymi mogą zmierzyć się tegoroczni maturzyści:

 • Zadania związane z sieciami komputerowymi np. określenie topologii sieci, rozróżnienie rodzajów sieci, znajomość urządzeń sieciowych czy protokołów komunikacyjnych.
 • Zagadnienia związane z algorytmiką i programowaniem obejmujące m.in. zapisywanie prostych algorytmów w wybranej notacji czy znajdowanie i poprawianie błędów w podanym kodzie źródłowym w Pascalu, C++ lub Pythonie.
 • Pytania dotyczące budowy komputera, jego podzespołów, parametrów technicznych czy procesu czynności wykonywanych przy jego montażu i konfiguracji.

To tylko wybrane przykłady, a lista potencjalnych pytań i zagadnień na egzaminie maturalnym z informatyki jest znacznie dłuższa. Dlatego przeanalizowanie arkuszy z poprzednich lat pozwoli zapoznać się ze specyfiką i poziomem trudności tej matury.

Czytaj więcej:Matura z niemieckiego 2022 - Najważniejsze informacje i wskazówki

Matura z informatyki arkusz - jak wygląda egzamin praktyczny

Kluczową częścią matury z informatyki jest egzamin praktyczny, który sprawdza umiejętność korzystania z komputera do rozwiązywania wybranych problemów. Ten etap ma formę indywidualną i polega na wykonaniu przez zdającego konkretnych zadań przy komputerze w obecności egzaminatora.

Zadania egzaminu praktycznego z informatyki mogą obejmować na przykład:

 • Zaprojektowanie bazy danych, tabeli oraz wykonanie zapytań w wybranej aplikacji np. MS Access.
 • Stworzenie prezentacji multimedialnej oraz przetwarzanie obrazu w grafice rastrowej i wektorowej przy pomocy programu graficznego.
 • Napisanie programu komputerowego realizującego określone działania lub rozwiązanie wskazanego problemu w wybranym języku programowania np. Python.
Czas na egzamin praktyczny 60 minut
Liczba zadań 2-3 zadania
Maksymalna liczba punktów 20 punktów

Jak widać, jest to dość krótki egzamin, który wymaga odpowiednich umiejętności posługiwania się komputerem w praktyczny sposób. Dlatego przygotowując się do niego, warto poćwiczyć podobne zadania z zakresu baz danych, grafiki, algorytmiki i programowania.

Matura z informatyki arkusz - co zawiera egzamin ustny

Zdjęcie Jak wygląda matura z informatyki? Odpowiedzi i przykładowe zadania!

Oprócz części pisemnej i praktycznej, matura z informatyki zawiera również egzamin ustny. Ten etap sprawdza przede wszystkim, czy potrafimy poprawnie posługiwać się terminologią informatyczną oraz wykazać się zrozumieniem i krytycznym myśleniem w odniesieniu do zagadnień z szeroko pojętych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podczas egzaminu ustnego możemy zostać zapytani np. o:

 • Znaczenie i definicje podstawowych pojęć informatycznych.
 • Budowę i zastosowanie różnych urządzeń techniki komputerowej.
 • Działanie wybranych algorytmów, programów lub procesów związanych z przetwarzaniem danych.
 • Rozwiązanie problemów decyzyjnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
 • Zagrożenia i zabezpieczenia związane z korzystaniem z Internetu i technologii mobilnych.
Egzamin ustny to świetna okazja, aby zaprezentować swoje projekty informatyczne np. aplikację internetową, program komputerowy, model bazy danych lub inną samodzielnie wykonaną pracę związaną z szeroko rozumianą dziedziną ICT.

Matura z informatyki arkusz - ocena punktowania zadań

Aby zdać maturę z informatyki, należy uzyskać minimum 30% punktów z egzaminu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Ocena końcowa zależy od łącznej liczby punktów zdobytych z wszystkich części tego egzaminu. Poniższa tabela prezentuje szczegółowe zasady punktowania i wystawiania ocen:

Procent punktów Ocena
96-100% 6 - celujący
90-95% 5 - bardzo dobry
75-89% 4 - dobry
60-74% 3 - dostateczny
30-59% 2 - dopuszczający
0-29% 1 - niedostateczny

Istnieje także możliwość zdawania informatyki jako przedmiotu dodatkowego. Wtedy do uzyskania pozytywnego wyniku trzeba otrzymać min. 30% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie. Wyższe oceny uzależnione są od procentowego wyniku analogicznie do zasad przedstawionych w tabeli.

Matura z informatyki arkusz - porady i wskazówki przed maturą

Oto kilka praktycznych porad, które pozwolą jak najlepiej przygotować się do matury z informatyki arkusz i zwiększą szansę na wysoki wynik:

 • Rozwiązuj jak najwięcej zadań z przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat, aby poznać ich specyfikę i poziom trudności.
 • Solidnie powtórz wiedzę teoretyczną z całego zakresu podstaw informatyki i programowania.
 • Ćwicz praktyczne umiejętności pracy na komputerze i wykonywanie różnych zadań przy użyciu oprogramowania komputerowego.
 • Ucz się schematycznie, budując hierarchię informacji i powiązań między zagadnieniami z dziedziny ICT.
 • Korzystaj z różnych źródeł, ucząc się również z filmów i poradników wideo, które unaoczniają praktyczne zastosowania wiedzy.

Matura z informatyki to świetna okazja, aby sprawdzić się i zademonstrować swoje kompetencje cyfrowe. Przy odpowiednim przygotowaniu, można uzyskać z niej naprawdę wysoką ocenę!

Podsumowanie

Matura z informatyki to egzamin sprawdzający zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Składa się z części pisemnej, ustnej oraz praktycznej. W artykule przedstawiono szczegółowo, jak wygląda ten egzamin, jakie pytania i zadania występują w arkuszach oraz jak można się do niego dobrze przygotować.

Analiza przykładowych arkuszy i zadań maturalnych z informatyki pozwala zorientować się, czego można spodziewać się na egzaminie. Ćwiczenie podobnych pytań i zagadnień z programowania, algorytmiki, grafiki czy baz danych zwiększa szansę na sukces. Dobre przygotowanie daje możliwość uzyskania satysfakcjonującego wyniku z tego dodatkowego przedmiotu.

5 Podobnych Artykułów

 1. Przygotowanie do ustnej matury z angielskiego: Sprawdź ćwiczenia
 2. Odmiana słowa "kakao" przez przypadki - wzór i przykłady zdań
 3. Optymalizacja SEO poprzez inteligentne linkowanie wewnętrzne
 4. Licznik wakacji: ile dni pozostało do wymarzonego urlopu?
 5. Kiedy wypada Dzień Dyni i jak ciekawie go świętować w szkole?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz

Jako założyciel portalu edukacyjnego i z zamiłowania nauczyciel, od ponad dwóch dekad jestem zanurzony w świat nauki, odkrywając i dzieląc się wiedzą na temat edukacji szkolnej. Moje doświadczenie jako pedagog i ciągłe dążenie do rozwoju osobistego pozwoliło mi zgłębić techniki nauczania, które motywują i inspirują młodych umysłów. Na moim portalu staram się przekazywać kompleksowe, łatwo dostępne i angażujące zasoby edukacyjne, które wspierają zarówno uczniów, jak i nauczycieli w ich codziennych edukacyjnych wyzwaniach. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły