Kryteria oceniania rozprawki z angielskiego na egzaminie ósmoklasisty

Kryteria oceniania rozprawki z angielskiego na egzaminie ósmoklasisty
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz22.02.2024 | 5 min.

Kryteria oceniania rozprawki egzamin ósmoklasisty są kluczowym elementem przygotowań uczniów do egzaminu z języka angielskiego. Zrozumienie, jak praca jest oceniana, pozwala skutecznie się do niej przygotować. W artykule omówimy najważniejsze kryteria, takie jak zrozumienie tematu, struktura tekstu, poprawność językowa oraz poziom środków językowych. Przedstawimy również przykłady dobrych praktyk, które pomogą uczniom osiągnąć sukces na egzaminie.

Kluczowe wnioski:
 • Zrozumienie tematu i odpowiadanie na niego jest kluczowe dla dobrej oceny.
 • Logiczna struktura oraz spójność tekstu wpływają na punktację.
 • Im większy zakres poprawnych środków językowych, tym wyższa ocena.
 • Błędy językowe obniżają ogólną liczbę punktów.
 • Przygotowanie przykładowych rozprawek pomoże w efektywnym treningu.

Zrozumienie tematu rozprawki

kryteria oceniania rozprawki egzamin ósmoklasisty - jednym z kluczowych aspektów, na które zwracają uwagę egzaminatorzy, jest to, czy zdający dobrze zrozumiał temat rozprawki i w swojej wypowiedzi odniósł się do wszystkich jego elementów.

Aby temat został uznany za w pełni zrealizowany, uczeń musi w swojej pracy:

 • zdobyć i przekazać wszystkie istotne informacje zawarte w treści tematu,
 • nie pominąć żadnego z wymaganych elementów i aspektów,
 • prawidłowo rozwinąć swoją wypowiedź zgodnie z podanym tematem.

Jeśli praca nie spełnia powyższych wymagań, traci punkty proporcjonalnie do ilości braków i niedociągnięć w realizacji tematu.

Podsumowanie najważniejszych wskazówek

Aby zmaksymalizować swoje szanse na wysoką ocenę za zrozumienie tematu, uczeń powinien:

 • uważnie przeczytać temat i zastanowić się nad jego treścią,
 • zaplanować, w jaki sposób odpowie na wszystkie wymagane kwestie,
 • regularnie sprawdzać, czy nie pominął niczego ważnego.

Struktura i logika wypowiedzi

Kolejnym istotnym kryterium oceniania rozprawki z angielskiego jest jej struktura i logika.

Aby wypowiedź pisemna była uznana za poprawnie zbudowaną, powinna zawierać:

 • wstęp zawierający zarysowanie tematu,
 • rozwinięcie omawiające zagadnienia wskazane w temacie,
 • zakończenie podsumowujące najważniejsze tezy i wnioski.

Każda z tych części pełni inną, ale ważną funkcję w logicznej i spójnej całości. Dzięki poprawnej strukturze wypowiedź staje się klarowna, łatwiejsza do zrozumienia i oceny przez egzaminatora.

Budowanie logicznej wypowiedzi

Nie wystarczy jednak podzielić rozprawkę na trzy części. Kluczowe jest również zachowanie logiki i konsekwencji między akapitami, czyli dbanie o to, aby każda kolejna część tekstu logicznie wynikała z poprzedniej i rozwijała poruszaną wcześniej myśl.

Dzięki temu całość jest spójna, tworzy logiczną całość, a tok rozumowania autora staje się jasny i zrozumiały dla czytelnika.

Czytaj więcej:Analiza "Opowieści Wigilijnej" na egzaminie ósmoklasisty

Poprawność językowa

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej egzamin ósmoklasisty angielski uwzględniają również poziom poprawności językowej. Obejmuje ona poprawność gramatyczną, słownikową, frazeologiczną, stylistyczną i ortograficzną.

Błędy językowe nie są mile widziane i wpływają na obniżenie punktacji. Poziom biegłości językowej jest tym ważniejszy, że uczeń ma ograniczoną możliwość korzystania ze słowników i innych pomocy naukowych podczas egzaminu.

Dlatego tak istotne jest solidne opanowanie gramatyki i słownictwa jeszcze przed przystąpieniem do testu.

Najczęstsze błędy językowe

Oto kilka najczęstszych błędów popełnianych w wypowiedziach pisemnych:

 • błędy gramatyczne (np. nieodpowiednie użycie czasów),
 • błędy leksykalne,
 • błędy stylistyczne,
 • błędy ortograficzne.

Warto zwracać na nie szczególną uwagę i eliminować je poprzez trening pisania przed egzaminem.

Zakres środków językowych

Zdjęcie Kryteria oceniania rozprawki z angielskiego na egzaminie ósmoklasisty

Kolejne kryterium oceniania rozprawki z angielskiego na egzaminie ósmoklasisty to zakres i różnorodność środków językowych.

Im bogatszy zasób słownictwa, bardziej rozbudowane struktury gramatyczne i frazy, tym praca jest oceniana wyżej. Użycie tylko podstawowych, prostych słów i konstrukcji prowadzi do obniżenia punktacji.

Podstawowe środki językowe Rozbudowane środki językowe
proste słownictwo urozmaicone słownictwo
proste struktury gramatyczne złożone struktury gramatyczne
brak stałych związków frazeologicznych użycie stałych związków frazeologicznych

Dlatego przed egzaminem warto poszerzać zasób słownictwa i stopniowo wprowadzać bardziej skomplikowane konstrukcje językowe.

Spójność i logika wypowiedzi

Ostatnim branym pod uwagę kryterium oceniania wypowiedzi pisemnej egzamin ósmoklasisty angielski jest ogólna spójność i logika wypowiedzi.

Nawet jeśli praca jest poprawna pod względem językowym i odpowiada na zadany temat, ale brakuje w niej logicznych powiązań między poszczególnymi częściami, taka wypowiedź nie może uzyskać maksymalnej liczby punktów.

Spójność i logika są nieodłącznymi elementami dobrej rozprawki. Ich brak może znacząco wpłynąć na obniżenie oceny końcowej.

Dlatego przygotowując się do egzaminu, warto poświęcić sporo uwagi na ćwiczenie umiejętności budowania klarownych, logicznych tekstów, w których wszystkie elementy idealnie do siebie pasują.

Podsumowanie

kryteria oceniania rozprawki egzamin ósmoklasisty obejmują kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim sprawdza się zrozumienie tematu i umiejętność pełnego odpowiedzenia na wszystkie zawarte w nim kwestie. Istotne są również: poprawna konstrukcja tekstu, bogactwo środków językowych, precyzyjne formułowanie myśli i brak błędów.

kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej egzamin ósmoklasisty angielski określają poziom, do jakiego uczeń musi się zbliżyć, aby osiągnąć wysoki wynik. Dlatego tak ważne jest zrozumienie tych kryteriów i solidne przygotowanie się do egzaminu pod tym kątem. To zwiększy szanse na sukces.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Notatki do "Antygony" - Pełen przegląd treści i kluczowych wątków
 2. Jak napisać dobrą rozprawkę na temat "Małego Księcia"?
 3. Motywy w "Dziadach cz. III": główne tematy i analiza
 4. Jak napisać dedykację w książce? Praktyczne wskazówki i inspiracje
 5. Kartki na dzień dziecka: Życzenia pełne uśmiechu i radości
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz

Jako założyciel portalu edukacyjnego i z zamiłowania nauczyciel, od ponad dwóch dekad jestem zanurzony w świat nauki, odkrywając i dzieląc się wiedzą na temat edukacji szkolnej. Moje doświadczenie jako pedagog i ciągłe dążenie do rozwoju osobistego pozwoliło mi zgłębić techniki nauczania, które motywują i inspirują młodych umysłów. Na moim portalu staram się przekazywać kompleksowe, łatwo dostępne i angażujące zasoby edukacyjne, które wspierają zarówno uczniów, jak i nauczycieli w ich codziennych edukacyjnych wyzwaniach. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły