Kto może prowadzić TUS? Poznaj zasady i ograniczenia tej działalności

Kto może prowadzić TUS? Poznaj zasady i ograniczenia tej działalności
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz24.02.2024 | 5 min.

Kto może prowadzić TUS to pytanie, które zadaje sobie wielu przedsiębiorców rozważających rozpoczęcie tego rodzaju działalności. Niestety nie jest to kwestia prosta i oczywista, bowiem TUS (transport drogowy na potrzeby własne) objęty jest szeregiem przepisów i ograniczeń. W niniejszym artykule wyjaśnimy kluczowe zasady dotyczące tego, kto może świadczyć usługi transportu na potrzeby własne, jakie wymogi trzeba spełnić i na co zwrócić uwagę decydując się na taką działalność.

Kluczowe wnioski:

 • TUS może prowadzić tylko przedsiębiorca posiadający licencję na przewóz osób lub rzeczy.
 • Kierowcy pojazdów w ramach TUS muszą spełniać określone wymagania, m.in. odnośnie uprawnień.
 • Działalność TUS nie może stanowić głównego przedmiotu działalności przedsiębiorcy.
 • Pojazdy wykorzystywane w ramach TUS muszą być oznakowane w specjalny sposób.
 • TUS podlega ograniczeniom przestrzennym - może być świadczony tylko na określonym obszarze.

Zasady prowadzenia TUS

Transport drogowy na potrzeby własne (TUS) to specyficzna forma działalności transportowej, która podlega szeregowi odrębnych regulacji. Kto może prowadzić TUS i na jakich zasadach - o tym trzeba pamiętać planując uruchomienie takiej działalności.

Przede wszystkim TUS może być prowadzony wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego licencję na transport drogowy rzeczy lub osób. Bez takiej licencji podjęcie i wykonywanie tego rodzaju działalności jest niedozwolone. Co istotne, licencja uprawnia do świadczenia usług TUS wyłącznie na określonym w niej obszarze.

Licencja na TUS

Aby uzyskać licencję na wykonywanie transportu drogowego, a tym samym mieć możliwość świadczenia usług w ramach TUS, przedsiębiorca musi spełnić szereg dodatkowych wymogów formalnych i prawnych.

Są to m.in. wymogi odnośnie bazy eksploatacyjnej czy kwalifikacji i reputacji osób kierujących przedsiębiorstwem transportowym. Licencja na TUS nie jest wydawana automatycznie - organ udzielający zezwolenia sprawdza czy wszystkie warunki formalne zostały spełnione.

Kto może świadczyć usługi TUS

Jak już wspomniano, TUS może świadczyć wyłącznie podmiot posiadający licencję na transport drogowy osób lub rzeczy. Istotnym ograniczeniem jest jednak fakt, że działalność na potrzeby własne nie może być głównym przedmiotem działalności takiego przedsiębiorcy.

Oznacza to, że TUS powinien mieć charakter uboczny lub uzupełniający w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej prowadzonej przez daną firmę. Przykładowo, zakład produkcyjny może używać floty pojazdów do transportu pracowników oraz dystrybucji własnych produktów w ramach TUS, jednak działalność transportowa nie może stanowić jego głównego źródła przychodów.

Kierowcy wykonujący TUS

Poza wymogami wobec samego przedsiębiorcy, istnieją również określone regulacje odnośnie kierowców świadczących usługi w ramach TUS.

Kierowcy wykonujący transport drogowy na potrzeby własne muszą spełniać ogólne wymagania dla zawodowych kierowców, czyli m.in. posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem (kategoria prawa jazdy adekwatna do rodzaju pojazdu) oraz aktualne badania lekarskie i psychologiczne.

Czytaj więcej:Odpowiedzi matura z matematyki: Przykłady zadań i rozwiązań

Wymagane uprawnienia do TUS

Oprócz standardowych uprawnień dla kierowców zawodowych, osoby wykonujące transport drogowy w ramach TUS muszą dodatkowo spełniać szereg wymogów specyficznych dla tej formy działalności transportowej.

Nie wystarczy samo prawo jazdy - kierowcy TUS muszą przejść dodatkowe szkolenia związane z transportem drogowym, a także wykazywać się odpowiednim doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów danej kategorii.

W szczególności, przepisy przewidują obowiązek odbycia specjalistycznego kursu dla kierowców wykonujących przewóz drogowy. Kurs taki obejmuje zagadnienia z zakresu m.in. zasad ruchu drogowego, obsługi i eksploatacji pojazdów samochodowych, organizacji transportu oraz dokumentacji transportowej.

Ograniczenia w prowadzeniu TUS

Działalność gospodarcza w ramach TUS podlega istotnym ograniczeniom co do zakresu i obszaru wykonywania usług. Transport na potrzeby własne może być świadczony wyłącznie w powiązaniu z podstawową działalnością firmy posiadającej licencję na tego typu przewozy.

Dodatkowo, wykonywanie TUS jest geograficznie limitowane do obszaru określonego w zezwoleniu na transport drogowy uzyskanym przez przedsiębiorcę. Poza tym obszarem świadczenie tego rodzaju usług jest niedozwolone.

Forma działalnościDopuszczalny obszar
Transport osób w ramach TUSMaksymalnie do 50 km od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
Transport rzeczy w ramach TUSMaksymalnie do obszaru określonego w licencji

Jak pokazuje tabela, zakres przestrzenny wykonywania TUS jest ściśle określony przepisami i wiąże się z posiadaną przez przedsiębiorcę licencją na tego typu transport.

Dodatkowe wymogi formalne TUS

Poza ogólnymi zasadami dotyczącymi licencji i zakresu działalności, TUS nakłada na przedsiębiorców szereg dodatkowych obowiązków formalnych.

Przede wszystkim pojazdy wykorzystywane w ramach transportu na potrzeby własne podlegają obowiązkowi specjalnego oznakowania. Muszą być opatrzone odrębnymi tablicami z napisem "transport drogowy - potrzeby własne", a ponadto - nazwą firmy świadczącej TUS.

Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pojazdów oraz dokumentacji potwierdzającej zakres wykonywanych przewozów. Kontrola i prawidłowe dokumentowanie są nieodłącznym elementem wykonywania działalności gospodarczej w formie TUS.

Zakres działalności objęty TUS

TUS obejmuje dwa podstawowe rodzaje aktywności transportowej - przewóz osób oraz przewóz rzeczy na potrzeby własne firmy.

W przypadku transportu osobowego w ramach TUS, mieści się tu przede wszystkim dowóz własnych pracowników do miejsca pracy środkami transportu należącymi do pracodawcy.

Natomiast transport rzeczy w ramach potrzeb własnych oznacza przewóz produktów, towarów, materiałów itp. związanych z działalnością firmy, której służą przewozy TUS. Przykładowo, fabryka mebli może dostarczać swoje produkty do punktów sprzedaży własnym transportem wykonywanym w ramach TUS.

Transport w ramach TUS

 • Przewóz osób - np. dowóz pracowników do fabryki
 • Przewóz rzeczy - np. dystrybucja mebli z fabryki do sklepów

Każda inna forma transportu drogowego niezwiązana bezpośrednio z działalnością danego podmiotu nie mieści się w zakresie TUS i wymaga odrębnej licencji (lub zezwolenia) na wykonywanie przewozów drogowych.

Interpretacje przepisów dot. TUS

Regulacje dotyczące transportu drogowego na potrzeby własne należą do najbardziej złożonych i niejednoznacznych obszarów prawa transportowego. Rodzi to częste wątpliwości i problemy interpretacyjne.

W praktyce wiele firm decydujących się na rozpoczęcie działalności w formie TUS napotyka na istotne trudności związane z koniecznością spełnienia wszystkich wymogów formalnych i oceną dopuszczalnego zakresu tej działalności.

Warto podkreślić, że organ udzielający licencji na wykonywanie transportu drogowego każdy przypadek rozpatruje indywidualnie. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie udzielenia zezwolenia na TUS brana jest pod uwagę specyfika i charakter działalności przedsiębiorcy.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że kwalifikacja prawna konkretnych zachowań jako TUS nie zawsze jest jednoznaczna. W sytuacjach wątpliwych warto zasięgnąć opinii ekspertów z zakresu transportu drogowego.

Podsumowanie

Transport drogowy na potrzeby własne (TUS) to specyficzna forma działalności transportowej, którą mogą prowadzić tylko zarejestrowani przedsiębiorcy posiadający stosowne licencje. Przepisy określają szereg dodatkowych wymogów związanych z prowadzeniem TUS - dotyczą one zarówno firm, jak i zatrudnionych kierowców.

Ze względu na liczne ograniczenia i konieczność spełnienia wielu dodatkowych obowiązków formalnych, podjęcie TUS wymaga dogłębnej analizy regulacji w tym zakresie. Warto zwrócić szczególną uwagę na dopuszczalny obszar i zakres tej działalności, które są ściśle określone w przepisach.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Notatki do "Antygony" - Pełen przegląd treści i kluczowych wątków
 2. Jak napisać dobrą rozprawkę na temat "Małego Księcia"?
 3. Motywy w "Dziadach cz. III": główne tematy i analiza
 4. Jak napisać dedykację w książce? Praktyczne wskazówki i inspiracje
 5. Kartki na dzień dziecka: Życzenia pełne uśmiechu i radości
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz

Jako założyciel portalu edukacyjnego i z zamiłowania nauczyciel, od ponad dwóch dekad jestem zanurzony w świat nauki, odkrywając i dzieląc się wiedzą na temat edukacji szkolnej. Moje doświadczenie jako pedagog i ciągłe dążenie do rozwoju osobistego pozwoliło mi zgłębić techniki nauczania, które motywują i inspirują młodych umysłów. Na moim portalu staram się przekazywać kompleksowe, łatwo dostępne i angażujące zasoby edukacyjne, które wspierają zarówno uczniów, jak i nauczycieli w ich codziennych edukacyjnych wyzwaniach. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły