Lektury epoki: Klasyka literatury w kontekście historycznym

Lektury epoki: Klasyka literatury w kontekście historycznym
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz28 lutego 2024 | 5 min

Lektury epoki od zawsze odzwierciedlały realia i problematykę epoki, w której powstawały. Klasyka literatury, choć ponadczasowa, również osadzona jest w konkretnym kontekście historycznym.

Kluczowe wnioski:
 • Lektury epoki są zwierciadłem epoki, w której powstały.
 • Klasyka literacka także osadzona jest w realiach epoki.
 • Kontekst historyczny wpływa na tematykę i problematykę utworów.
 • Znajomość tła historycznego pozwala lepiej zrozumieć dzieła.
 • Lektury szkolne ewoluują wraz ze zmianami epok.

Lektury epoki w różnych epokach

Lektury epoki zawsze były ściśle związane z epoką, w której powstawały. Odzwierciedlają one bowiem problematykę, realia i wartości charakterystyczne dla danego okresu historycznego.

Na przykład lektury renesansowe skupiały się na ideale piękna, harmonii i radości życia. Z kolei w epoce romantyzmu dominowały utwory pełne cierpienia, tęsknoty i buntu. Każda epoka literacka wniosła do kanonu lektur szkolnych swoje typowe motywy i tematy.

Motywy historyczne w lekturach

Częstym zabiegiem jest umieszczanie akcji utworów literackich na tle realnych wydarzeń historycznych. Służy to pogłębieniu wymowy dzieła, ale także przybliża czytelnikom kontekst epoki.

Na przykład "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza rozgrywa się w realiach końca XVIII wieku, tuż przed wybuchem powstania listopadowego. Pozwala to zrozumieć nastroje i dążenia tamtych czasów.

Jak lektury epoki odzwierciedlają epokę?

Lektury epoki odzwierciedlają epokę na wiele sposobów. Przede wszystkim poprzez poruszaną tematykę i problematykę, typową dla realiów i prądów umysłowych dominujących w literaturze.

Na przykład utwory pozytywistyczne skupiają się na tzw. "kwestii społecznej" - trudnej sytuacji warstwy chłopskiej i robotniczej. Z kolei modernistyczna proza psychologiczna wnika w ludzką podświadomość.

Lektury epoki mówią też wiele o systemie wartości, jaki był aktualny w określonym okresie historycznym. Dlatego ich znajomość pozwala zrozumieć ducha epoki.

Przykłady lektur i epok

Oto kilka przykładów lektur szkolnych i epok, które odzwierciedlają:

 • "Ludzie bezdomni" Żeromskiego - modernizm i Młoda Polska
 • "Zemsta" Fredry - epoka oświecenia
 • "Balladyna" Słowackiego - romantyzm

Czytaj więcej:LO Małachowianka dziennik: sprawdź elektroniczny dziennik ucznia

Klasyka literacka a kontekst historyczny

Klasyka literatury to utwory, które zachowały ponadczasową wartość i aktualność. Jednak także one osadzone są w konkretnym kontekście historycznym.

Znajomość realiów epoki pozwala głębiej zrozumieć idee zawarte w dziełach klasycznych i docenić wpływ wydarzeń historycznych na twórczość pisarzy. Na przykład wstrząsy wojen napoleońskich odegrały istotną rolę w kształtowaniu się polskiego romantyzmu.

Świadomość tła dziejowego pogłębia odbiór Krasińskiego, Słowackiego czy Mickiewicza. Podobnie z realiami rewolucyjnej Francji łączy się twórczość Woltera i Rousseau.

Wpływ wydarzeń historycznych na lektury

Zdjęcie Lektury epoki: Klasyka literatury w kontekście historycznym

Kluczowe wydarzenia historyczne zawsze znajdowały swoje odbicie w literaturze. Nie inaczej było z lekturami, które trafiały do kanonu szkolnego i stawały się obowiązkową lekturą kolejnych pokoleń uczniów.

Na przykład rozbiory Polski zdominowały tematykę utworów doby oświecenia. Niewola narodowa, walka o tożsamość czy dramatyzowanie polskiego losu to główne motywy lektur tego okresu (m.in. "Reduta Ordona").

Podobną funkcję pełniły lektury poruszające problematykę II wojny światowej i Holokaustu (np. "Medaliony" Zofii Nałkowskiej). Dramatyczne doświadczenia historyczne procesuje w nich literatura.

Literatura to nie tylko rozrywka, ale też próba zrozumienia świata, w którym żyjemy.

Lektury epoki jako "zwierciadło" realiów epoki

Lektury epoki można porównać do zwierciadła - odbijają one bowiem realia, problemy i ducha czasów, w których zostały napisane. Dlatego ich analiza pozwala historykowi spojrzeć na epokę niejako "od wewnątrz".

Na przykład na podstawie "Laleczki" Bolesława Prusa możemy poznać obyczajowość schyłku XIX wieku - ówczesną modę, sposób bycia czy nierówności społeczne. Podobną funkcję pełnią "Chłopi" Reymonta w stosunku do końca XIX wieku.

Co więcej, lektury epoki nie tylko odzwierciedlają rzeczywistość, ale także kształtują postawy czytelników i wpływają na ich system wartości oraz poglądy.

Lektura Epoka Najważniejsze motywy odzwierciedlające epokę
Pan Tadeusz Romantyzm Tęsknota za utraconą ojczyzną, szlachectwo ducha, walka z zaborcą
Zemsta Oświecenie Obyczaj szlachecki, kultura sarmatyzmu, staropolski humor

Ewolucja lektur szkolnych na przestrzeni epok

Zestaw lektur szkolnych oraz ich kanon zmieniał się na przestrzeni epok wraz ze zmianami światopoglądowymi, ideologicznymi i artystycznymi. Odzwierciedla to ewolucję systemu oświaty oraz cele, jakie stawiano przed kształceniem literackim.

Na przykład po II wojnie światowej do kanonu wprowadzano głównie utwory o tematyce patriotycznej i martyrologicznej. Z kolei potem postawiono na lektury kształcące wrażliwość moralną i psychiczną człowieka.

Obecnie priorytetem jest wprowadzenie do kanonu lektur ponadczasowych dzieł światowej literatury, zdolnych ukształtować dojrzałego czytelnika z dużym bagażem kulturowym. Widoczna jest też większa dbałość o różnorodność tematyczną i gatunkową lektur.

Podsumowanie

Lektury epoki zawsze ściśle wiązały się z epoką literacką, w której powstawały. Odzwierciedlają one bowiem światopogląd, problematykę i realia charakterystyczne dla danego okresu w dziejach. Dlatego analiza treści i formy tych utworów pozwala historykowi literature spojrzeć na daną epokę od wewnątrz i głębiej ją zrozumieć.

Ponadto należy pamiętać, że lektury nie tylko pasywnie odzwierciedlają epokę. One również aktywnie kształtowały sposób myślenia i postawy ówczesnych czytelników, zgodnie z duchem czasu. Dlatego pełnią rolę zwierciadła, ale też kreatora epoki, w której powstawały.

Najczęstsze pytania

Dobra lektura szkolna powinna mieć wartości artystyczne, etyczne i poznawcze. Powinna rozwijać wrażliwość estetyczną ucznia, kształtować jego charakter oraz dostarczać wiedzy na temat literatury, kultury i historii. Ważna jest też atrakcyjna, angażująca fabuła.

Analizując lekturę w kontekście epoki literackiej, należy zwrócić uwagę na poruszaną w utworze problematykę, motywy, środki stylistyczne, sposób kreacji bohaterów etc. Następnie trzeba odnieść te elementy do prądów umysłowych i artystycznych charakterystycznych dla epoki, w której dzieło powstało.

Znajomość realiów i tła historycznego epoki pomaga znacznie lepiej i głębiej zrozumieć lekturę. Pozwala odczytać aluzje do faktów i postaci historycznych, zinterpretować nastroje społeczne ukazane w utworze czy idee przewodnie charakterystyczne dla tamtych czasów. Kontekst dziejowy stanowi klucz do pełniejszego odbioru tekstu.

Kanon lektur szkolnych podlegał fluktuacjom wraz ze zmianami ideologicznymi, kulturowymi i oświatowymi zachodzącymi w kolejnych epokach. Odzwierciedlał on zawsze aktualne priorytety wychowawcze oraz cele stawiane literaturze. Obecnie akcent położony jest na uniwersalne wartości i ponadczasowość.

Najważniejszymi cechami lektury jako "zwierciadła epoki" są: odzwierciedlenie charakterystycznej dla danej epoki problematyki, systemu wartości, nastrojów społecznych, obyczajowości, mód, a także realiów historycznych i kulturowych. Lektura epoki ukazuje świat przez pryzmat idei i wrażliwości tamtych czasów.

5 Podobnych Artykułów

 1. Przygotowanie do ustnej matury z angielskiego: Sprawdź ćwiczenia
 2. Odmiana słowa "kakao" przez przypadki - wzór i przykłady zdań
 3. Optymalizacja SEO poprzez inteligentne linkowanie wewnętrzne
 4. LO Małachowianka dziennik: sprawdź elektroniczny dziennik ucznia
 5. Kiedy wypada Dzień Dyni i jak ciekawie go świętować w szkole?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz

Jako założyciel portalu edukacyjnego i z zamiłowania nauczyciel, od ponad dwóch dekad jestem zanurzony w świat nauki, odkrywając i dzieląc się wiedzą na temat edukacji szkolnej. Moje doświadczenie jako pedagog i ciągłe dążenie do rozwoju osobistego pozwoliło mi zgłębić techniki nauczania, które motywują i inspirują młodych umysłów. Na moim portalu staram się przekazywać kompleksowe, łatwo dostępne i angażujące zasoby edukacyjne, które wspierają zarówno uczniów, jak i nauczycieli w ich codziennych edukacyjnych wyzwaniach. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły