Lektury klasa 1 technikum: Kluczowe lektury dla przyszłych maturzystów

Lektury klasa 1 technikum: Kluczowe lektury dla przyszłych maturzystów
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz29 lutego 2024 | 6 min

Lektury klasa 1 technikum to zestaw lektur obowiązkowych, z którymi zapoznają się uczniowie rozpoczynający naukę w technikum. Stanowią one ważny element przygotowań do egzaminu maturalnego, rozwijając kompetencje językowe i interpretacyjne niezbędne do pomyślnego zdania tego egzaminu. Poniższy artykuł przybliża kluczowe lektury z listy dla pierwszoklasistów technikum oraz wskazuje, w jaki sposób wpływają one na przyszłe wyniki maturalne.

Kluczowe wnioski:

 • Lektury klasy 1 technikum kształcą ważne dla matury umiejętności analizy i interpretacji tekstów.
 • Zapoznanie się z wybranymi pozycjami lekturowymi pomaga rozwijać kompetencje językowe.
 • Najważniejsze lektury dla przyszłych maturzystów to m.in. "Lalka" i wybrane nowele polskie.
 • Czytanie i analiza lektur z technikum przygotowuje do formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych.
 • Praca z lekturami obowiązkowymi pozwala doskonalić różne umiejętności przydatne na maturze.

Lektury obowiązkowe w klasie 1 technikum

Lektury klasa 1 technikum to zestaw lektur obowiązkowych, z którymi zapoznają się uczniowie rozpoczynający naukę w technikum. Stanowią one ważny element programu nauczania języka polskiego i przygotowania do egzaminu maturalnego. Dobór tych lektur nie jest przypadkowy - wpisuje się w założone dla tego etapu edukacyjnego cele kształcenia.

Przede wszystkim lektury z listy dla pierwszej klasy technikum pozwalają rozwijać umiejętności analizy i interpretacji tekstów, kluczowe z punktu widzenia przyszłej matury. Uczniowie uczą się formułować tezy i argumenty, prowadzić logiczny wywód myślowy i popierać go odpowiednimi cytatami z tekstu. Ćwiczą również poprawność językową i stylistyczną - cechy istotne zwłaszcza w dłuższych wypowiedziach pisemnych.

Korzyści z czytania lektur

Regularna lektura i praca z tekstem pozwalają także rozwijać słownictwo oraz kształtować wyobraźnię i wrażliwość interpretacyjną uczniów. Uważna analiza utworów literackich sprzyja ponadto budowaniu erudycji oraz zdolności dostrzegania w tekście głębszych znaczeń i odniesień kulturowych.

Wszystko to przełoży się na lepsze przygotowanie do egzaminu dojrzałości, w ramach którego absolwenci technikum muszą napisać rozprawkę lub interpretację wybranego utworu literackiego. Im więcej lektur przeczytają i przeanalizują w trakcie nauki, tym łatwiej będzie im sprostać tym zadaniom maturalnym.

Najważniejsze pozycje lekturowe dla przyszłych maturzystów

Wśród najważniejszych pozycji z listy lektur obowiązkowych dla pierwszej klasy technikum znajdują się "Lalka" Bolesława Prusa oraz wybrane nowele polskie, takie jak np. "Katarynka" Bolesława Prusa, "Mój ojciec wstępuje do strażaków" Brunona Schulza czy "Sachem" Henryka Sienkiewicza.

Te lektury są szczególnie istotne z uwagi na ich obecność w wymaganiach egzaminacyjnych na poziomie rozszerzonym.

Oznacza to, że zagadnienia i problemy poruszane w tych utworach często pojawiają się jako tematy rozprawek lub podstawa interpretacji na maturze z języka polskiego. Dlatego warto im poświęcić szczególną uwagę podczas lekcji.

Kolejną pozycją, która zasługuje na wyróżnienie w kontekście przygotowań maturalnych, jest powieść Aleksandra Kamińskiego "Kamienie na szaniec". Choć nie jest to lektura obowiązkowa dla pierwszoklasistów, warto zachęcać uczniów do jej przeczytania ze względu na podejmowaną w niej tematykę - postaw patriotycznych oraz historii najnowszej.

Zakres chronologiczny lektur w technikum

Lektury wybrane do realizacji w 1 klasie technikum reprezentują różne epoki literackie - od pozytywizmu po dwudziestolecie międzywojenne. Dzięki temu uczniowie mogą zapoznać się z najważniejszymi tendencjami w literaturze polskiej i ich wpływem na kształt analizowanych utworów.

Epoka literackaPrzykładowe lektury
Pozytywizm"Lalka"
Młoda PolskaWybrane nowele polskie
Dwudziestolecie międzywojenne"Kamienie na szaniec"

Czytaj więcej:Odliczanie do egzaminów: Skuteczna strategia motywacyjna

Kluczowe umiejętności kształtowane przez lektury w 1 klasie

Jak już wspomniano, lektury klasa 1 technikum pełnią ważną funkcję w kontekście rozwoju kompetencji kluczowych z punktu widzenia przyszłej matury. W szczególności kształcą one następujące umiejętności:

 • analiza i interpretacja tekstów kultury,
 • formułowanie tez i argumentów na podstawie tekstu,
 • poprawność językowa i stylistyczna dłuższych wypowiedzi pisemnych,
 • budowanie logicznego wywodu myślowego i popieranie go odpowiednimi cytatami.

Uważna praca z lekturami pozwala też pogłębiać wiedzę z zakresu teorii i historii literatury, co również może być pomocne podczas egzaminu maturalnego. Niektóre zagadnienia z tych dziedzin pojawiają się bowiem w zadaniach zamkniętych lub otwartych w arkuszu maturalnym.

Lektury rozwijające kompetencje językowe i interpretacyjne

Jak już wspomniano, lektury z pierwszej klasy technikum pełnią istotną rolę w kształtowaniu kompetencji językowych i interpretacyjnych uczniów. W szczególności warto zwrócić uwagę na następujące pozycje pod tym kątem:

"Lalka" Bolesława Prusa - rozwija umiejętność analizy i interpretacji głębszych znaczeń utworu, dostrzegania odniesień kulturowych i symboliki.

Nowele polskie, np. "Sachem" Henryka Sienkiewicza - kształcą zdolność do syntetycznego ujmowania problemów poruszanych w krótszych formach prozatorskich.

"Mój ojciec wstępuje do strażaków" Brunona Schulza - wpływa na rozwój wyobraźni i wrażliwości na język tekstu kultury.

Przygotowanie do matury poprzez analizę lektur obowiązkowych

Jak pokazuje praktyka, absolwenci technikum najlepiej radzą sobie na maturze z języka polskiego wtedy, gdy już wcześniej - w trakcie nauki w szkole - poświęcili dużo czasu na uważną lekturę i dogłębną analizę tekstów literackich. Dzięki temu mogą wykazać się szeroką wiedzą, dobrze rozwiniętymi kompetencjami interpretacyjnymi i sprawnością językową.

Dlatego nauczyciele języka polskiego powinni mobilizować uczniów do samodzielnego czytania lektur, a następnie wspólnie z nimi je omawiać i interpretować na lekcjach. Warto zwłaszcza skupiać się na utworach obowiązujących w wymaganiach egzaminacyjnych, aby przygotować młodzież do pracy z tego typu tekstami podczas matury.

Taka strategia z pewnością zaowocuje wyższym poziomem przygotowania absolwentów do egzaminu dojrzałości i pozwoli im osiągnąć lepsze wyniki. Bez dobrej znajomości lektur trudno bowiem sprostać większości zadań w arkuszu maturalnym z języka polskiego.

Wpływ lektur z 1 klasy na wynik egzaminu maturalnego

Podsumowując, lektury przewidziane dla pierwszej klasy technikum odgrywają kluczową rolę w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości. Z jednej strony kształcą umiejętności istotne z perspektywy matury, z drugiej - dostarczają konkretnej wiedzy na temat utworów często wykorzystywanych jako podstawa zadań egzaminacyjnych.

Dlatego od stopnia zaznajomienia się uczniów z wybranymi pozycjami lekturowymi w dużej mierze zależy ich końcowy wynik maturalny. Im więcej czasu poświęcą na uważną, pogłębioną analizę tych lektur, tym większe szanse, że poradzą sobie z rozprawką czy interpretacją tekstu literackiego podczas egzaminu.

Można więc śmiało powiedzieć, że praca z lekturami obowiązkowymi już od pierwszej klasy technikum to najlepsza inwestycja w przyszły sukces naszych uczniów na maturze i otwarcie przed nimi drzwi do wymarzonych studiów.

Podsumowanie

Lektury klasa 1 technikum są kluczowym elementem programu nauczania języka polskiego w pierwszej klasie i stanowią ważny etap przygotowań do egzaminu maturalnego. Dobór tych lektur nie jest przypadkowy - mają one rozwijać konkretne umiejętności interpretacyjne, językowe i analityczne niezbędne na maturze.

Wśród najważniejszych pozycji wymienić warto „Lalkę” Prusa, wybrane nowele polskie oraz „Kamienie na szaniec” Kamińskiego. Im więcej czasu uczniowie poświęcą na dogłębną pracę z tymi lekturami, tym lepiej przygotują się do napisania rozprawki czy interpretacji tekstu literackiego na maturze.

Najczęstsze pytania

Do lektur obowiązkowych w technikum zaliczamy m.in. „Lalkę” Bolesława Prusa, wybrane nowele polskie (np. „Katarynkę”, „Sachema”), a także dodatkowo warto sięgnąć po „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, choć nie jest to lektura obligatoryjna.

Przede wszystkim „Lalka” i nowele polskie, gdyż zagadnienia w nich poruszane są częstym tematem rozprawek i interpretacji na egzaminie dojrzałości. Warto je dogłębnie przeanalizować podczas lekcji.

Kształcą one przede wszystkim umiejętność analizy i interpretacji tekstów, formułowania tez i argumentów, budowania logicznego wywodu myślowego, a także poprawność językową i stylistyczną dłuższych wypowiedzi.

Im więcej czasu uczniowie poświęcą na dogłębną lekturę i analizę obowiązkowych pozycji, tym lepiej przygotują się do napisania rozprawki czy interpretacji na maturze i tym wyższy uzyskają wynik.

Są to utwory od pozytywizmu po dwudziestolecie międzywojenne, dzięki czemu uczniowie poznają najważniejsze nurty w literaturze polskiej i ich wpływ na kształt analizowanych dzieł.

5 Podobnych Artykułów

 1. Przygotowanie do ustnej matury z angielskiego: Sprawdź ćwiczenia
 2. Odmiana słowa "kakao" przez przypadki - wzór i przykłady zdań
 3. Optymalizacja SEO poprzez inteligentne linkowanie wewnętrzne
 4. LO Małachowianka dziennik: sprawdź elektroniczny dziennik ucznia
 5. Kiedy wypada Dzień Dyni i jak ciekawie go świętować w szkole?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz

Jako założyciel portalu edukacyjnego i z zamiłowania nauczyciel, od ponad dwóch dekad jestem zanurzony w świat nauki, odkrywając i dzieląc się wiedzą na temat edukacji szkolnej. Moje doświadczenie jako pedagog i ciągłe dążenie do rozwoju osobistego pozwoliło mi zgłębić techniki nauczania, które motywują i inspirują młodych umysłów. Na moim portalu staram się przekazywać kompleksowe, łatwo dostępne i angażujące zasoby edukacyjne, które wspierają zarówno uczniów, jak i nauczycieli w ich codziennych edukacyjnych wyzwaniach. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły