Matura rozszerzona z angielskiego 2023: przygotuj się na egzamin!

Matura rozszerzona z angielskiego 2023: przygotuj się na egzamin!
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz28 lutego 2024 | 8 min

Angielski matura rozszerzona 2023 to egzamin, z którym wielu maturzystów wiąże duże nadzieje oraz obawy. Solidne przygotowanie jest kluczem do osiągnięcia sukcesu, dlatego warto zaplanować naukę z odpowiednim wyprzedzeniem. Matura z angielskiego w wersji rozszerzonej obejmuje sprawdzenie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Kluczowe wnioski:
 • Mądre planowanie nauki do matury z angielskiego jest niezbędne, by osiągnąć sukces na egzaminie.
 • Rozszerzona matura z angielskiego weryfikuje szeroki zakres umiejętności językowych.
 • Solidne przygotowanie podnosi pewność siebie i pozwala uniknąć niepowodzenia na egzaminie.
 • Warto skorzystać z pomocy nauczycieli, korepetytorów oraz materiałów do samodzielnej nauki.
 • Regularna praca pozwoli oswoić się z formułą egzaminu i wypracować skuteczne techniki radzenia sobie z trudnymi zadaniami.

Zadania egzaminacyjne matura angielski 2023

Przygotowując się do matury rozszerzonej z angielskiego 2023, warto dokładnie zapoznać się z tym, jakie zadania egzaminacyjne będą sprawdzać Twoją znajomość języka. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej, które weryfikują różne sprawności językowe.

W części pisemnej sprawdzana jest umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. Z kolei podczas części ustnej badane są Twoje umiejętności mówienia - zarówno w spontanicznej rozmowie z egzaminatorem, jak i dłuższej samodzielnej wypowiedzi na zadany temat.

Typowe zadania na egzaminie maturalnym

W zakresie rozumienia ze słuchu typowe zadania na maturze rozszerzonej z angielskiego to:

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego nagrania
 • dobieranie brakujących informacji do tekstu z lukami
 • określanie głównej myśli tekstu lub intencji autora

Jeśli chodzi o rozumienie tekstów pisanych, można spodziewać się takich zadań, jak:

dobieranie nagłówków do akapitów
układanie fragmentów tekstu w logicznej kolejności
dopasowywanie definicji do podanych pojęć

Słownictwo i gramatyka na maturze rozszerzonej z angielskiego

Kluczowym elementem przygotowań do matury z angielskiego 2023 jest solidna znajomość słownictwa oraz gramatyki. Bez rozwiniętego zasobu słownictwa i opanowania struktur gramatycznych trudno będzie poradzić sobie z zadaniami podczas egzaminu.

Słowa i zwroty, które warto poznać to między innymi słownictwo z obszarów takich jak: nauka i technika, środowisko naturalne, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, zagadnienia społeczne i gospodarcze.

Jeśli chodzi o gramatykę, należy dobrze opanować przede wszystkim:

 • czasy gramatyczne i ich zastosowania
 • budowa zdań
 • struktury porównawcze i złożone
 • tryby warunkowe
 • strona bierna

Przydatne techniki zapamiętywania słówek

Aby efektywniej przyswajać nowe słowa i zwroty, warto korzystać z takich technik jak tworzenie map myśli i fiszek, grupowanie wyrazów w pola tematyczne, tworzenie własnych historyjek z nowymi wyrazami czy powtarzanie ich na głos.

Czytaj więcej:Przygotowanie do ustnej matury z angielskiego: Sprawdź ćwiczenia

Rozumienie ze słuchu na maturze z angielskiego rozszerzonej

Część arkusza egzaminacyjnego sprawdzająca rozumienie ze słuchu na maturze rozszerzonej z angielskiego 2023 może sprawić trudność. Nagrania są odtwarzane tylko dwa razy, więc słuchanie wymaga skupienia i dobrej pamięci.

Aby poradzić sobie z zadaniami na rozumienie ze słuchu, warto dużo ćwiczyć w domu - słuchając nagrań na YouTube czy podcastów. To pomoże przyzwyczaić się do różnych akcentów i tempa mówienia. Przed egzaminem przydatne będzie także zapoznanie się ze specyfiką poleceń i typów zadań.

Im więcej praktykujesz słuchanie, tym łatwiej będzie Ci zrozumieć nagrania na maturze.

Rozumienie tekstów pisanych na egzaminie maturalnym angielski

Zdjęcie Matura rozszerzona z angielskiego 2023: przygotuj się na egzamin!

W części arkusza poświęconej rozumieniu tekstów pisanych na maturze z angielskiego znajdziesz zarówno krótkie teksty, jak i dłuższe artykuły czy rozprawki. Twoim zadaniem będzie wykonanie polecenia związanego z tekstem - najczęściej odpowiadanie na pytania, dobieranie nagłówków do akapitów lub układanie informacji we właściwej kolejności.

Aby poradzić sobie w tej części, należy dużo czytać po angielsku w czasie przygotowań do matury - zarówno książki, jak i artykuły w Internecie. To pomoże szybciej ogarnąć sens tekstu i wyłapać kluczowe informacje podczas egzaminu.

Strategie radzenia sobie z trudnymi tekstami

Jeśli na egzaminie trafisz na trudny tekst, którego nie rozumiesz w całości, skup się na znalezieniu konkretnych informacji potrzebnych do rozwiązania zadania. Szukaj dat, nazwisk, procentów lub innych danych liczbowych - one często wystarczą, aby poprawnie odpowiedzieć na pytania.

Wypowiedź pisemna matura angielski 2023 - wskazówki

Tworzenie wypowiedzi pisemnej to jedno z trudniejszych zadań podczas matury rozszerzonej z angielskiego. Musisz napisać tekst użytkowy, artykuł lub rozprawkę zgodnie ze sformułowaną tematyką i dodatkowymi wymogami dotyczącymi formy, stylu czy długości.

Aby dobrze napisać tę część egzaminu, należy dużo ćwiczyć w domu, odwołując się do zróżnicowanych tematów i typów tekstów. Warto też przeczytać przykładowe ocenione wypowiedzi pisemne z poprzednich lat, co pomoże lepiej zrozumieć oczekiwania egzaminatorów.

Mówienie po angielsku na maturze w 2023 roku - przygotowanie

Część ustna matury rozszerzonej z angielskiego obejmuje zarówno rozmowę z egzaminatorem na podstawie materiału stymulującego, jak i dłuższą samodzielną wypowiedź. Aby dobrze poradzić sobie w tej części egzaminu, trzeba dużo mówić po angielsku w czasie przygotowań.

Ważna jest też znajomość typy zagadnień i leksyki, które mogą pojawić na maturze oraz ćwiczenie różnych form wypowiedzi - od dialogu, przez opis ilustracji, po wyrażanie opinii i formułowanie argumentów.

Nagrywanie się podczas treningowych odpowiedzi i odsłuchiwanie nagrań pomoże także lepiej przygotować się do prezentacji przed egzaminatorem i ocenić własny postęp.

Zadania egzaminacyjne matura angielski 2023

Przygotowując się do matury rozszerzonej z angielskiego 2023, warto dokładnie zapoznać się z tym, jakie zadania egzaminacyjne będą sprawdzać Twoją znajomość języka. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej, które weryfikują różne sprawności językowe. W części pisemnej sprawdzana jest umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. Z kolei podczas części ustnej badane są Twoje umiejętności mówienia - zarówno w spontanicznej rozmowie z egzaminatorem, jak i dłuższej samodzielnej wypowiedzi na zadany temat.

Typowe zadania na egzaminie maturalnym

W zakresie rozumienia ze słuchu typowe zadania na maturze rozszerzonej z angielskiego to:

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego nagrania
 • dobieranie brakujących informacji do tekstu z lukami
 • określanie głównej myśli tekstu lub intencji autora

Jeśli chodzi o rozumienie tekstów pisanych, można spodziewać się takich zadań, jak:

dobieranie nagłówków do akapitów
układanie fragmentów tekstu w logicznej kolejności
dopasowywanie definicji do podanych pojęć

Słownictwo i gramatyka na maturze rozszerzonej z angielskiego

Kluczowym elementem przygotowań do matury z angielskiego 2023 jest solidna znajomość słownictwa oraz gramatyki. Bez rozwiniętego zasobu słownictwa i opanowania struktur gramatycznych trudno będzie poradzić sobie z zadaniami podczas egzaminu. Słowa i zwroty, które warto poznać to między innymi słownictwo z obszarów takich jak: nauka i technika, środowisko naturalne, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, zagadnienia społeczne i gospodarcze. Jeśli chodzi o gramatykę, należy dobrze opanować przede wszystkim:

 • czasy gramatyczne i ich zastosowania
 • budowa zdań
 • struktury porównawcze i złożone
 • tryby warunkowe
 • strona bierna

Przydatne techniki zapamiętywania słówek

Aby efektywniej przyswajać nowe słowa i zwroty, warto korzystać z takich technik jak tworzenie map myśli i fiszek, grupowanie wyrazów w pola tematyczne, tworzenie własnych historyjek z nowymi wyrazami czy powtarzanie ich na głos.

Podsumowanie

Przygotowania do matury rozszerzonej z angielskiego w 2023 roku warto zacząć od dogłębnego zapoznania się z arkuszem egzaminacyjnym i typowymi zadaniami. Sprawdzenie odpowiedzi i schematów punktowania z poprzednich lat pomoże też określić wymagania i uniknąć typowych błędów. Równie istotne jest opanowanie bogatego zasobu słownictwa, zwłaszcza z obszarów leksyki pozapodręcznikowej oraz konsekwentne ćwiczenie wszystkich sprawności językowych. Warto też pamiętać, że podobne wyzwania czekają na maturzystów zdających egzamin rozszerzony z niemieckiego.

Matura z angielskiego 2023 to duże przedsięwzięcie, ale odpowiednio wcześnie rozpoczęte przygotowania, konsekwencja w nauce i ćwiczeniu umiejętności językowych na pewno zaowocują sukcesem. Nie warto odkładać nauki na ostatnią chwilę.

Najczęstsze pytania

Matura rozszerzona z angielskiego obejmuje zarówno część pisemną, jak i ustną. W części pisemnej sprawdzane są: rozumienie ze słuchu (np. zadania typu prawda/fałsz), rozumienie tekstów pisanych (dobieranie nagłówków do akapitów), znajomość środków językowych (np. tłumaczenie fragmentów zdań) oraz wypowiedź pisemna. Część ustna zawiera rozmowę z egzaminatorem na podstawie materiału stymulującego oraz dłuższą samodzielną wypowiedź na wylosowany temat.

Kluczowe dla zdania rozszerzonej matury z angielskiego jest opanowanie szerokiego zasobu słownictwa, wykraczającego poza słowa i zwroty z podręcznika. Warto zapamiętywać terminologię z różnych dziedzin, jak np. technika, środowisko, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, zagadnienia społeczne czy ekonomiczne.

Oprócz słownictwa, bardzo ważna jest dobra znajomość gramatyki - przede wszystkim budowy zdań, różnych czasów gramatycznych i ich zastosowań, struktur porównawczych i złożonych, trybów warunkowych czy strony biernej. Należy pamiętać o utrwalaniu i ćwiczeniu zagadnień gramatycznych.

Aby dobrze przygotować się do rozszerzonej matury z angielskiego, warto zacząć naukę z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem. Optymalny plan nauki powinien uwzględniać powtarzanie i utrwalanie materiału, stopniowe poszerzanie zasobu słownictwa i struktur gramatycznych, a także dużo praktyki wszystkich sprawności językowych - czytania, pisania, słuchania i mówienia.

Przygotowując się do rozszerzonej matury z angielskiego, warto korzystać z różnych źródeł, np. podręczników, zbiorów zadań maturalnych, stron internetowych z materiałami dla maturzystów. Dobrym rozwiązaniem jest też uczenie się z korepetytorem, który pomoże rozwijać wszystkie kluczowe umiejętności językowe i przygotować się do poszczególnych części egzaminu.

5 Podobnych Artykułów

 1. Notatki do "Antygony" - Pełen przegląd treści i kluczowych wątków
 2. Odmiana słowa "kakao" przez przypadki - wzór i przykłady zdań
 3. Optymalizacja SEO poprzez inteligentne linkowanie wewnętrzne
 4. LO Małachowianka dziennik: sprawdź elektroniczny dziennik ucznia
 5. Kiedy wypada Dzień Dyni i jak ciekawie go świętować w szkole?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz

Jako założyciel portalu edukacyjnego i z zamiłowania nauczyciel, od ponad dwóch dekad jestem zanurzony w świat nauki, odkrywając i dzieląc się wiedzą na temat edukacji szkolnej. Moje doświadczenie jako pedagog i ciągłe dążenie do rozwoju osobistego pozwoliło mi zgłębić techniki nauczania, które motywują i inspirują młodych umysłów. Na moim portalu staram się przekazywać kompleksowe, łatwo dostępne i angażujące zasoby edukacyjne, które wspierają zarówno uczniów, jak i nauczycieli w ich codziennych edukacyjnych wyzwaniach. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły