Matura z chemii 2015 - arkusz i kluczowe informacje

Matura z chemii 2015 - arkusz i kluczowe informacje
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz03.03.2024 | 5 min.

Matura chemia 2015 była egzaminem, który wymagał od maturzystów szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu chemii na poziomie rozszerzonym. W arkuszu egzaminacyjnym znalazło się wiele zadań sprawdzających znajomość teorii, obliczeń chemicznych oraz interpretacji wyników eksperymentów.

Kluczowe wnioski:
 • Arkusz maturalny obejmował zagadnienia zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi.
 • Zadania w arkuszu miały zróżnicowany poziom trudności i formę.
 • Kluczowe umiejętności to bilansowanie równań reakcji oraz wykonywanie obliczeń stechiometrycznych.
 • Interpretacja wyników doświadczeń była istotnym elementem arkusza.
 • Maturzyści musieli wykazać się szeroką, pogłębioną wiedzą z chemii.

Matura chemia 2015 - arkusz CKE

Arkusz egzaminacyjny z chemii na poziomie rozszerzonym w 2015 roku został przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Składał się on z zadań otwartych i zamkniętych, które sprawdzały bardzo szeroki zakres wiedzy i umiejętności maturzystów.

Zadania na maturze z chemii w 2015 roku obejmowały różnorodną tematykę - od budowy atomu, wiązań chemicznych, nomenklatury związków organicznych i nieorganicznych, poprzez reakcje chemiczne, stechiometrię i obliczenia, aż po właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz ich identyfikację.

Poziom trudności arkusza

Ogólny poziom trudności arkusza egzaminacyjnego z chemii w 2015 roku oceniono jako umiarkowany. Obok zadań łatwych i bardzo łatwych, znalazło się tutaj także kilka bardziej wymagających poleceń sprawdzających kompetencje maturzystów.

Zadania otwarte wymagały od zdających samodzielnego sformułowania rozwiązania i zapisania go w postaci słownej bądź symbolicznej. Z kolei w zadaniach zamkniętych należało wybrać jedną z podanych odpowiedzi.

Zagadnienia egzaminacyjne z chemii 2015

W arkuszu maturalnym z chemii w 2015 roku sprawdzana była znajomość szerokiego spectrum zagadnień objętych podstawą programową. Pytania i zadania odnosiły się m.in. do:

 • budowy atomu i układu okresowego pierwiastków,
 • wiązań chemicznych i oddziaływań międzycząsteczkowych,
 • klasyfikacji substancji organicznych i nieorganicznych,
 • grup funkcyjnych w związkach organicznych.

Ponadto arkusz zawierał zadania rachunkowe, dotyczące m.in. stechiometrii, roztworów czy reakcji chemicznych. Maturzyści musieli wykazać się także umiejętnością interpretacji wyników eksperymentów chemicznych i formułowania wniosków.

Obszar wymagań Przykładowe zagadnienia
Budowa atomu Konfiguracja elektronowa
Wiązania chemiczne Wiązania koordynacyjne

Czytaj więcej:Kluczowe konteksty do matury - pełen przewodnik tutaj!

Wymagania egzaminacyjne z chemii rozszerzonej 2015

Aby dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego z chemii, konieczne było zapoznanie się z wymaganiami egzaminacyjnymi obowiązującymi w 2015 roku.

Zakres sprawdzanego materiału był bardzo szeroki i obejmował wymagania zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. Oprócz wiedzy teoretycznej kluczowe były także umiejętności praktyczne, np. przeprowadzania obliczeń, wyciągania wniosków z przebiegu reakcji chemicznych czy analizowania schematów procesów technologicznych.

"Wymagania maturalne z chemii w 2015 roku sprawdzały umiejętność myślenia naukowego i rozumowania przyczynowo-skutkowego"

Sukces na maturze rozszerzonej z chemii wymagał zatem nie tylko znajomości dużej ilości pojęć i teorii, lecz również umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce do analizy i rozwiązywania problemów.

Kompetencje kluczowe

Spośród wielu kompetencji z zakresu chemii w centrum uwagi znalazły się trzy kluczowe umiejętności - bilansowanie równań reakcji, obliczenia stechiometryczne i wnioskowanie na podstawie wyników eksperymentów.

Przykładowe zadania maturalne chemia 2015

Zdjęcie Matura z chemii 2015 - arkusz i kluczowe informacje

matura chemia 2023 formuła 2015, aby dobrze przygotować się do egzaminu w 2023 roku w oparciu o arkusz z 2015 roku, warto bliżej przyjrzeć się konkretnym zadaniom z tego arkusza. Dzięki temu można sprawdzić, na czym polegały trudności i jakiego typu pytania się w nim znalazły.

Przykładowe pytania z arkusza maturalnego z chemii z 2015 roku dotyczyły m.in.:

 • napisania wzoru półstrukturalnego cząsteczki alkoholu o podanej nazwie systematycznej,
 • określenia typów reakcji chemicznych na podstawie równań,
 • przewidzenia produktów reakcji na podstawie podanych substratów i warunków.

Z kolei w zadaniach rachunkowych sprawdzano np. umiejętność: matura chemia maj 2015

 • obliczania stężeń procentowych i molowych roztworów,
 • ustalenia wzorów substancji na podstawie danych z pomiarów,
 • określania stopnia dysocjacji elektrolitu.

Klucz punktowy do arkusza maturalnego chemii 2015

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowy klucz odpowiedzi do zadań z arkusza egzaminacyjnego z chemii 2015 wraz z rozkładem punktów za poszczególne polecenia.

Dzięki niemu można było sprawdzić poprawność własnych rozwiązań oraz dowiedzieć się, ile punktów uzyskało się za każdą kwestię. Pozwoliło to ocenić swoje mocne i słabe strony w kontekście wymagań egzaminacyjnych.

Łącznie za rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu można było zdobyć 60 punktów. Próg zaliczenia na poziomie 30% wynosił 18 punktów. Najwięcej punktów przyznawano za zadania otwarte wymagające m.in. samodzielnego bilansowania równań reakcji chemicznych.

Podstawowe wiadomości z chemii na maturze 2015

W arkuszu egzaminacyjnym z chemii na maturze w 2015 roku sprawdzano przede wszystkim opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności praktycznych z tego przedmiotu. Należały do nich m.in.:

 • znajomość symboliki chemicznej i zapisywanie wzorów związków
 • przeprowadzanie obliczeń z wykorzystaniem prawa zachowania masy i prawa stosunków stałych
 • opisywanie właściwości pierwiastków i związków chemicznych na podstawie ich budowy
 • analizowanie przebiegu prostych procesów technologicznych

Bez opanowania tych podstawowych zagadnień trudno było osiągnąć sukces na maturze rozszerzonej z chemii.

Podsumowanie

Arkusz maturalny z chemii z 2015 roku stanowi cenne źródło przykładowych zadań, które mogą pomóc w przygotowaniach do egzaminu w 2023 roku. Zawiera on szeroki przekrój pytań sprawdzających kluczowe umiejętności z zakresu chemii na poziomie rozszerzonym. Analiza tego arkusza, zwłaszcza klucza punktowego i zestawienia wymagań egzaminacyjnych, pozwoli zorientować się, jakiego rodzaju zadania mogą pojawić się na maturze chemia 2023 formuła 2015.

Rozwiązując zadania z arkusza maturalnego chemia maj 2015 i sprawdzając poprawność odpowiedzi dzięki dostępnym kluczom, można doskonalić swoje umiejętności i przygotować się do ewentualnych trudności na egzaminie maturalnym chemia 2023 formuła 2015 odpowiedzi.

Najczęściej zadawane pytania

Egzamin maturalny z chemii w 2015 roku obejmował bardzo szeroki zakres tematów - od budowy atomu i układu okresowego pierwiastków, poprzez wiązania chemiczne, klasyfikację związków organicznych i nieorganicznych, po reakcje chemiczne, obliczenia stechiometryczne oraz interpretację wyników doświadczeń.

Ogólny poziom trudności arkusza egzaminacyjnego z chemii w 2015 roku oceniono jako umiarkowany. Obok zadań łatwych były również pytania bardziej wymagające, które sprawdzały umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce.

Analizując arkusz z 2015 roku i rozwiązując zadania wraz ze sprawdzeniem poprawności odpowiedzi dzięki kluczom punktowym, można poznać obszary, które mogą sprawiać trudność oraz doskonalić kluczowe dla chemii kompetencje.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowe pełne rozwiązania wraz z punktacją za poszczególne zadania z arkusza maturalnego chemii 2015. Można je znaleźć na stronie CKE.

Podstawowe wiadomości i umiejętności praktyczne z chemii sprawdzane na maturze w 2015 roku to m.in. znajomość symboliki chemicznej, wykonywanie obliczeń stechiometrycznych, opisywanie właściwości związków chemicznych czy analiza procesów technologicznych.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Notatki do "Antygony" - Pełen przegląd treści i kluczowych wątków
 2. Makbet: wypracowanie na temat klasyki literackiej Shakespeare'a
 3. Motywy w "Dziadach cz. III": główne tematy i analiza
 4. Jak napisać dedykację w książce? Praktyczne wskazówki i inspiracje
 5. Kartki na dzień dziecka: Życzenia pełne uśmiechu i radości
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz

Jako założyciel portalu edukacyjnego i z zamiłowania nauczyciel, od ponad dwóch dekad jestem zanurzony w świat nauki, odkrywając i dzieląc się wiedzą na temat edukacji szkolnej. Moje doświadczenie jako pedagog i ciągłe dążenie do rozwoju osobistego pozwoliło mi zgłębić techniki nauczania, które motywują i inspirują młodych umysłów. Na moim portalu staram się przekazywać kompleksowe, łatwo dostępne i angażujące zasoby edukacyjne, które wspierają zarówno uczniów, jak i nauczycieli w ich codziennych edukacyjnych wyzwaniach. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły