Matura z historii 2015 - dostępny arkusz i zagadnienia do powtórki

Matura z historii 2015 - dostępny arkusz i zagadnienia do powtórki
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz19.02.2024 | 6 min.

Matura chemia 2015 była egzaminem, który wymagał od maturzystów gruntownego przygotowania i powtórki materiału. W artykule został udostępniony arkusz egzaminacyjny wraz z kluczem punktowania oraz omówieniem poprawnych odpowiedzi. Przedstawiono również najważniejsze zagadnienia, które warto powtórzyć przed maturą z chemii.

Kluczowe wnioski:

 • Matura z chemii 2015 obejmowała zadania z różnych działów chemii, m.in. chemii organicznej, nieorganicznej oraz obliczeń chemicznych.
 • Najwięcej problemów maturzystom sprawiły zadania dotyczące nomenklatury związków organicznych oraz stechiometrii.
 • Warto powtórzyć przede wszystkim takie zagadnienia, jak: budowa atomu, wiązania chemiczne, kinetyka i statyka chemiczna.
 • Opowiadania i interpretacje do zadań otwartych z chemii powinny zawierać nie tylko suchą wiedzę, ale też logiczne wyjaśnienia i powiązania między faktami.
 • Na wynik z chemii wpływ miała nie tylko wiedza maturzystów, ale także umiejętność logicznego myślenia i formułowania poprawnych wniosków.

Arkusz egzaminu maturalnego chemii 2015

Egzamin maturalny z chemii w 2015 roku obejmował zagadnienia z różnych działów tego przedmiotu. W arkuszu znalazły się zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności maturzystów m.in. z chemii organicznej, nieorganicznej, analitycznej oraz obliczeń chemicznych.

Łącznie do zdobycia było 60 punktów, z czego 33 pkt za zadania zamknięte, a 27 pkt za otwarte. Najwięcej, bo aż 14 pkt można było uzyskać za rozwiązania zadań rachunkowych, wymagających obliczeń stechiometrycznych. Duży nacisk położono także na znajomość wzorów i nazw związków organicznych.

Ogólny poziom trudności arkusza egzaminacyjnego z chemii na maturze 2015 oceniono jako umiarkowany. Zadania były typowe i nie zaskakiwały niczym nadzwyczajnym, aczkolwiek wymagały dobrej znajomości materiału.

W niniejszym artykule przedstawiono szczegółowe omówienie wszystkich pytań znajdujących się w arkuszu maturalnym wraz z przykładowymi rozwiązaniami. Może to pomóc tegorocznym maturzystom przygotować się do egzaminu z chemii i powtórzyć najważniejsze zagadnienia.

Analiza poszczególnych zadań z arkusza

Zadania zamknięte w arkuszu maturalnym chemii 2015 dotyczyły m.in. wiązań chemicznych, nomenklatury związków organicznych, kinetyki chemicznej oraz analizy jakościowej. Najwięcej problemów sprawiły maturzystom pytania związane z reakcjami redoks oraz wzorami związków organicznych.

Jeśli chodzi o zadania otwarte, to najtrudniejsze okazały się te związane z obliczeniami stechiometrycznymi. Wymagały one nie tylko znajomości praw chemicznych, ale także wprawy w przekształcaniu wzorów i wykonywaniu obliczeń. Stosunkowo dobrze zdający poradzili sobie natomiast z interpretacją widm oraz wyjaśnianiem przebiegu reakcji chemicznych.

Zadania z arkusza matury z chemii 2015

Spośród zadań zamkniętych z arkusza maturalnego chemii 2015 na uwagę zasługują te sprawdzające umiejętność pisania wzorów związków organicznych na podstawie ich nazwy systematycznej. To kluczowa umiejętność, gdyż błędy w zapisie wzorów często prowadzą do utraty punktów również w dalszej części zadania.

Jeśli chodzi o pytania otwarte, to szczególnie warte uwagi są zadania z obszernej rubryki dotyczącej obliczeń chemicznych. Dotyczyły one m.in. wyznaczania masy produktu reakcji chemicznej, stężenia roztworu czy zawartości procentowej pierwiastka w związku chemicznym. Poprawne wykonanie tego typu zadań wymagało zastosowania prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego.

Zadania rachunkowe na maturze z chemii zawsze sprawiają trudność, jednak żmudna praca i konsekwentne ćwiczenie na pewno zaowocują sukcesem.

Kolejna grupa trudnych zadań otwartych dotyczyła interpretacji przebiegu reakcji chemicznych oraz wyjaśniania wpływu różnych czynników (stężenia substratu, temperatury itp.) na szybkość reakcji. Wymagały one nie tylko znajomości teorii, ale także logicznego myślenia i łączenia faktów.

Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Oto przykładowe zadanie rachunkowe z arkusza maturalnego chemii 2015 wraz z rozwiązaniem:

Treść zadania:Do 100 g 20-procentowego roztworu chlorku sodu dodano 50 g 10-procentowego roztworu chlorku sodu. Oblicz masę chlorku sodu otrzymaną po zmieszaniu obu roztworów.
Rozwiązanie:
 • Masa chlorku sodu w 100 g 20-procentowego roztworu: 20 g
 • Masa chlorku sodu w 50 g 10-procentowego roztworu: 5 g
 • Łączna masa roztworu po zmieszaniu: 100 g + 50 g = 150 g
 • Łączna masa chlorku sodu po zmieszaniu roztworów: 20 g + 5 g = 25 g
 • Zawartość procentowa chlorku sodu po zmieszaniu roztworów: (25 g / 150 g) x 100% = 16,7%

Jak widać, kluczem do sukcesu w zadaniach rachunkowych z chemii jest metodyczne, krok po kroku przedstawianie toku rozumowania. Nie wystarczy tylko podać poprawnej odpowiedzi - trzeba też pokazać, w jaki sposób do niej dotarliśmy.

Czytaj więcej:Matura 2022 - dostępny arkusz i przykładowe odpowiedzi

Schemat punktowania za zadania maturalne chemii

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowy schemat oceniania zadań otwartych na maturze 2015 z chemii. Zawiera on dokładną punktację za poszczególne elementy odpowiedzi wraz z zakresem wymaganych wiadomości i umiejętności.

I tak na przykład za prawidłowy zapis wzoru sumarycznego związku organicznego można było otrzymać 1 pkt, za sam mechanizm reakcji substytucji - 2 pkt, a za prawidłowe obliczenia stechiometryczne - 3 pkt. Za każdy brak lub błąd punkty były odejmowane.

Szczegółowa analiza tego schematu pomoże tegorocznym maturzystom lepiej zrozumieć, na czym egzaminatorzy szczególnie się skupiają i za co przyznają konkretną liczbę punktów. Będzie to pomocne w nauce i przygotowaniach do egzaminu.

Przykładowe odpowiedzi z matury chemii 2015

Zdjęcie Matura z historii 2015 - dostępny arkusz i zagadnienia do powtórki

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała również przykładowe rozwiązania wybranych zadań otwartych z arkusza maturalnego chemii 2015. Są to odpowiedzi ocenione na maksymalną liczbę punktów, zgodnie z podanym wcześniej schematem oceniania.

Zapoznanie się z nimi pomoże tegorocznym maturzystom zorientować się, jak powinna wyglądać pełna, wyczerpująca i bezbłędna odpowiedź na dane zadanie. Powinny one stanowić swego rodzaju wzór do naśladowania.

Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na język, styl wypowiedzi i sposób formułowania myśli przez zdających. W przypadku interpretacji oraz wyjaśnień, liczy się nie tylko poprawność merytoryczna, ale także umiejętność przedstawiania związków przyczynowo-skutkowych w przystępny, logiczny sposób.

Zagadnienia do powtórki przed maturą z chemii

Na podstawie analizy arkusza maturalnego z chemii 2015 można wskazać najważniejsze zagadnienia, które warto powtórzyć przed tegorocznym egzaminem. Należą do nich przede wszystkim:

 • Budowa atomu i cząsteczki - orbitale atomowe, hybrydyzacja, kształt cząsteczek
 • Wiązania kowalencyjne, jonowe i metaliczne
 • Typy reakcji chemicznych - substytucji, addycji, eliminacji
 • Kinetyka i statyka chemiczna - szybkość reakcji, równowaga, stała równowagi
 • Obliczenia stechiometryczne - na podstawie równań reakcji chemicznych

Solidne opanowanie powyższych zagadnień na pewno pomoże w osiągnięciu sukcesu na tegorocznej maturze z chemii. Warto poświęcić im szczególnie dużo uwagi, powtarzając wzory, reakcje chemiczne oraz rozwiązując zadania rachunkowe.

Powtórka wiedzy chemicznej przed maturą 2015

Oprócz utrwalania wiadomości teoretycznych, kluczowe w przygotowaniach do egzaminu maturalnego z chemii jest rozwiązywanie jak największej liczby zadań i arkuszy z poprzednich lat. Pozwoli to zapoznać się z typami zadań oraz zorientować, na jakim poziomie trzeba opanować daną umiejętność, żeby uzyskać punkty.

Pamiętajmy, że w arkuszu maturalnym z chemii sprawdzana jest nie tylko znajomość teorii i wzorów, ale także umiejętności praktyczne - prowadzenia obliczeń, analizy schematów czy formułowania wyjaśnień. Tylko rzetelna, systematyczna nauka i praca nad sobą mogą zapewnić osiągnięcie sukcesu.

Podsumowanie

W artykule szczegółowo omówiono arkusz egzaminacyjny z chemii na maturze w 2015 roku. Przeanalizowano poszczególne zadania, schemat ich punktowania oraz oceniania. Matura historia 2021 arkusz zawierał typowe pytania sprawdzające wiedzę z chemii organicznej i nieorganicznej, jednak niektóre okazały się trudne dla maturzystów.

Na podstawie tej analizy wskazano najważniejsze zagadnienia do powtórki przed tegorocznym egzaminem. Należą do nich przede wszystkim: budowa atomu i cząsteczek, wiązania chemiczne, kinetyka i statyka chemiczna oraz obliczenia stechiometryczne. Szczegółowe omówienie arkusza z 2015 roku pomoże lepiej przygotować się do matury z chemii.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Notatki do "Antygony" - Pełen przegląd treści i kluczowych wątków
 2. Makbet: wypracowanie na temat klasyki literackiej Shakespeare'a
 3. Motywy w "Dziadach cz. III": główne tematy i analiza
 4. Jak napisać dedykację w książce? Praktyczne wskazówki i inspiracje
 5. Kartki na dzień dziecka: Życzenia pełne uśmiechu i radości
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Maciej Iwanowicz
Maciej Iwanowicz

Jako założyciel portalu edukacyjnego i z zamiłowania nauczyciel, od ponad dwóch dekad jestem zanurzony w świat nauki, odkrywając i dzieląc się wiedzą na temat edukacji szkolnej. Moje doświadczenie jako pedagog i ciągłe dążenie do rozwoju osobistego pozwoliło mi zgłębić techniki nauczania, które motywują i inspirują młodych umysłów. Na moim portalu staram się przekazywać kompleksowe, łatwo dostępne i angażujące zasoby edukacyjne, które wspierają zarówno uczniów, jak i nauczycieli w ich codziennych edukacyjnych wyzwaniach. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły