Jak przejść z PostgreSQL 9.4 do PostgreSQL 9.5?

W Ubuntu od dłuższego już czasu dostępny jest nowy PostgreSQL 9.5, więc jak bezproblemowo przejść na ten nowy silnik bazy danych jeśli w dalszym ciągu korzystamy z PostgreSQL 9.4? Przed wykonaniem poniższych kroków musimy upewnić się, że nowy silnik tej bazy danych mamy zainstalowany, jeśli nie, to zainstalować. Obydwie wersje PostgreSQL mogą działać od siebie nie zależnie. Następnie jeśli już jesteśmy pewni, że nowy PostgreSQL 9.5 pracuje na naszym serwerze, wydajemy kolejno polecenia

  • Logujemy się na użytkownika posgres

sudo -iu postgres

  • Następnie usuwamy pusty klaster wydając polecenie

pg_dropcluster 9.5 main

  • Aktualizujemy bazę danych

pg_upgradecluster 9.4 main

  • Operacja ta w zależności od ilości danych w bazie może zająć sporo czasu. Jeśli jednak ujrzymy komunikat

Success. Please check that the upgraded cluster works.

  • Znaczy to, że cały proces migracji przebieg bezproblemowo i możemy wydać kolejne polecenie usuwające stary klaster

pg_dropcluster 9.4 main
Od tej pory nasze strony i aplikacje powinny łączyć się z nowym silnikiem PostgreSQL 9.5 🙂

Dodaj komentarz

14 + sixteen =