Błąd 500 pod PHP 7.x PHP-FPM

Kiedy dodałem nową wersję PHP 7.1 do już istniejącej PHP 7.0 z repozytorium Ondrej Sury, na niektórych stronach zaczął pojawiać się błąd 500. Po dłuższej analizie problemu błąd ten udało mi się rozwiązać niejako połowicznie, tzn. że czasami dalej on się pojawia po restarcie systemu ale po kolei.

Czytaj dalej