Jak zaktualizować kompilator GCC pod systemem Linuks & Windows

Dlaczego chciałbyś zaktualizować kompilator Do najnowszej wersji?

Powody mogą być różne jak na przykład mniejszy i bardziej optymalny kod wynikowy programu po kompilacji, jednak najważniejszym z nich, dla ciebie jako przyszłego programisty, będą pewnie nowości wprowadzone w C++11, C++14. Jako początkującego programistę nic nie tłumaczy ciebie, abyś nie poznawał najnowszej składni tego języka programowania i nie zaczął jej używać w swoich programach, tym bardziej, że jest kilka rzeczy, które można obecnie zrobić w dużo prostszy i szybszy sposób niż było w wersjach wcześniejszych. Nie będę tu opisywał nowości w samym kompilatorze ale powiem ci jak zainstalować najnowszą wersję kompilatora zarówno pod Linuksa, jak i pod Windowsa oraz jak podpiąć go do Code::Blocks

Instalacja najnowszej wersji GCC pod linuksem i podpięcie jej do Code::Blocks

Instalację opiszę na przykładzie Ubuntu/Mint, jako że właśnie tych dystrybucji linuksa używam. Najprostszym sposobem na aktualizację/instalację najnowszej wersji GCC pod Ubuntu/Mint, jest wrzucenie poniższych regułek w okno twojego terminala i wciśnięcia klawisza enter

sudo apt-get update && \
sudo apt-get install build-essential software-properties-common -y && \
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test -y && \
sudo apt-get update && \
sudo apt-get install gcc-snapshot -y && \
sudo apt-get update && \
sudo apt-get install gcc-6 g++-6 -y && \
sudo update-alternatives –install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-6 60 –slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-6 && \
sudo apt-get install gcc-4.8 g++-4.8 -y && \
sudo update-alternatives –install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-4.8 60 –slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-4.8;

W zależności od szybkości łącza internetowego i wydajności twojego komputera, instalacja zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Ważne jest, aby powyższe reguły skopiować i wrzucić w terminal w całości (nie dzieląc ich na poszczególne linijki)i. Za ich pomocą zostanie pobrana i zainstalowana najnowsza wersja GCC-6 oraz GCC-4.8 na twój komputer. Teraz w zależności, której wersji zechcesz używać, wybierz ją w menu konfiguracyjnym CodeBlocks. Ja polecam GCC-6 i dla tej wersji opiszę konfigurację.

 • Uruchom Code::Blocks
 • Wejdź w menu konfiguracyjne Settings->Compiler…
 • Następnie wybierz zakładkę Toolchain executables
 • W Compiler’s installation directory powinno być /usr, jeśli nie ma, kliknij Auto dettect (Dla innych dystrybucji linuksa może być inaczej). Jeśli nie przypisze tego katalogu automatycznie, to przypisz tam go ręcznie.
 • C compiler: zmień na gcc-6
 • C++ compiler: zmień na g++-6
 • Linker for dynamics libs: zmień na g++-6
 • Linker for static libs: zmień na gcc-ar-6

Resztę opcji pozostaw jak jest i kliknij w OK zapisując tym samym nowe ustawienia. To tyle, od tej pory programy będą kopilowane nowym kompilatorem GCC-6.

Instalacja najnowszej wersji GCC pod Windowsem i podpięcie jej do Code::Blocks

Pobierz najnowszą wersje kompilatora GCC dla systemu Windows ze strony https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/

 • Uruchom instalator i poczekaj na zakończenie procesu instalacji (standardowo, jak nie zmieniałeś ścieżki do programu, powinien się on zainstalować w Program Files)
 • Następnie uruchom Code::Blocks i przejdź do Settings->Compiler…
 • Wybierz zakładkę Toolchain executables i zmień ścieżki dostępu do kompilatora
 • Compiler’s installation directory: C:\Program Files\mingw-w64\x86_64-7.1.0-posix-seh-rt_v5-rev2\mingw64
 • C compiller: x86_64-w64-mingw32-gcc.exe
 • C++ compiller: x86_64-w64-mingw32-g++.exe
 • Linker for dynamic libs: x86_64-w64-mingw32-g++.exe
 • Linker for static libs: ar.exe

Następnie kliknij OK. Od tej pory programy powinny być kompilowane za pomocą nowej wersji kompilatora.

Uwagi: Ścieżki dostępu podałem dla instalowanej przeze mnie wersji. Jeśli wyjdzie nowa wersja, sprawdź jakie są aktualne nazwy plików oraz katalogów i takie podaj w odpowiednich polach menu konfiguracyjnego Code::Blocks.

Dodaj komentarz

fourteen − one =